Djur- och växtarter Östersjön | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 7
  • 1771
  • PDF

Djur- och växtarter Östersjön | Undersökning

En undersökning vars syfte är att utreda vilka djur- och växtarter som är de vanligast förekommande på sedimentet i grunda bottnar i Östersjön. Eleverna åker ut till Björnös naturreservat som ligger i Stockholms skärgård. Arbetet innehåller ett flertal tabeller och tårtdiagram som redogör för resultaten av undersökningen.

Elevens kommentar

Står lite väl mycket i "vi-form" och inledningen är aningen luddig.

Innehåll

Vanligast förekommande djur- och växtarterna på sedimentet i grunda bottnar i västra Östersjön

- Abstract
- Inledning
- Material och metod
- Djur och växter
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Förbättringar
- Referenser

Utdrag

Material och metod
Vi valde ut tre områden som var exponerade till olika nivåer. Ett område som var mycket exponerat, ett som var mindre exponerat och ett område som knappast alls var exponerat.

3 prover togs på varje plats, alltså 9 prover sammanlagt. Proverna togs med hjälp av en hov och hoven drogs ca 1 meter vid botten i vattnet vid varje prov. Vid varje område togs tre bottenprover från slumpmässigt valda platser inom området. Proverna togs ca 1 meter från strandkanten. Proverna togs utan att stå i vattnet, så att vi skulle får upp djur och växter som trivs vid ungefär samma förutsättningar.

När vi hade tagit ett prov identifierade vi det vi fick upp i hoven så snabbt som möjligt. De djur och växter som vi inte kunde identifiera direkt la vi i glas bägare med vatten i, vilket gör att man kan se hur djuret/växten agerar och ser ut i vattnet vilket gör det lättare att identifiera arten. Vi lade i djuren och växterna i bägarna med hjälp av en pincett. Vi identifierade arterna med hjälp av två böcker. Böckerna vi använde hette Havets djur av Marianne Köje och Ulf Svedberg och Havets växter av Aase Kristiansen och Ulf Svedberg.

När det kom till alger identifierades de utifrån om de var en brun alg eller en grön alg. De bruna algerna identifierades som de alger som hade en tydlig brun färg i någon brun nyans och de som hade orange toner definierades även som bruna alger. De gröna algerna identifierades som de som hade någon typ av grön nyans och även de som hade en blandning av gröna och gula nyanser... Köp tillgång för att läsa mer

Djur- och växtarter Östersjön | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.