Djurlivet i skogen | Fältstudie

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Industritekniska programmet (IN) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • C
  • 4
  • 1931
  • PDF

Djurlivet i skogen | Fältstudie

En fältstudie om djurlivet i den svenska naturen. Eleven undersöker vilka djurarter som finns i skogen, samt vilka spår som kan hittas från djur och vilket djur som har lämnat spåren.

Studienets kommentar

Notera att platsen för fältstudien inte anges.

Innehåll

Djuren i skogen

- Inledning
- Syfte
- Hypotes
- Material
- Metod/utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Material
Materialet som ska användas i uppgiften är kikare, anteckningsblock, penna, mobilkamera, fauna bok.

Metod/Utförande
Ta fram materialet som behövs till undersökningen och gå sedan ut i skogen och hitta en lämplig plats där du kan se samt höra många fåglar. Sitt sedan här tyst och lyssna på fågelkvittret och försök att anteckna ner vilka fåglar du kan se och höra samt försök att namnge dem. Titta även efter fågelbon, och anteckna om du ser fågelbona i levande eller döda träd. Efter du hr suttit ungefär 10-15 minuter så kan du resa dig upp och börja studera skogen runt om kring dig. Leta efter spillning, spårstämplar samt spår av gnagmärken och betning, försök att bedöm vilket djur som har varit där. Anteckna alla fynd du gör för att komma ihåg dem lättare när du ska skriva rapporten. Det kan också vara en fördel att knäppa kort på de olika fynden för att göra det lättare att komma ihåg dem... Köp tillgång för att läsa mer

Djurlivet i skogen | Fältstudie

[0]
Inga användarrecensioner än.