DNA: Faderskapstest genom elektrofores | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 1
 • A
 • 11
 • 4815
 • PDF

DNA: Faderskapstest genom elektrofores | Labbrapport

En utförlig labbrapport inom DNA och genteknik där laborationen är ett faderskapstest som görs genom elektrofores. Testet genomförs genom att barnets, moderns samt två potentiella fäders DNA vandrar genom agaros under ett elektriskt fält.

Lärarens kommentar

En utmärkt labbrapport som vidare skulle användas som mall till kommande årskurser.

Innehåll

DNA: Faderskapstest genom elektrofores

1 Inledning
1.1 Teori
1.1.1 Renframställning av DNA
1.1.2 Restriktionsenzymer
1.1.3 Människans genuppsättning
1.1.4 STR-regioner
1.1.5 Plasmider och vektorer
1.1.6 PCR – Polymerase Chain Reaction
1.1.7 Elektrofores
1.2 Syfte
1.3 Hypotes
2 Metod
3 Resultat
4 Diskussion
4.1 Laborationens resultat
4.2 Genteknik från individ- och samhällsperspektiv
5 Källförteckning

Utdrag

Metod

Labbrock och skyddsglasögon sattes på innan laborationen kunde börja. En casting tray monterades ihop, med kam och väggar, där agarosen (KEBO) senare skulle hällas i. Agarosen var i geléform i en E-kolv som var förbered sedan innan. Agarosen värmdes upp i ett dragskåp under en elektrisk värmare med temperaturmätare i till dess att den var helt smält och flytande, cirka 90-100 grader Celsius. Dragskåpet var stängt för säkerhetsskäl. Temperaturen skulle ner till cirka 55-60 grader Celsius. E-kolven hölls under kallt och rinnande vatten till dess att termometern visade cirka 55-60 grader Celsius. Därefter hälldes agarosen ner i casting trayen. När den stelnat togs kammen och väggarna försiktigt av.

Buffertlösningen (KEBO) hälldes i elektroforeskärlet. Geléformen av agaros placerades sedan i kärlet på anvisad plats, viktigt var att hela geléformen var täckt av buffertlösningen. Pipetten vars uppgift var att injicera DNA-proverna i agarosens brunnar. Den ställdes in på 35 mikroliter och för varje DNA-prov applicerades en ny pipettspets för att förhindra kontaminering. När brunnarna fylldes med DNA-proverna skedde denna process samtliga gånger: pipettens knapp trycktes ner halvvägs för att tömma den på luft, sedan trycktes den genom aluminiumet för provernas behållare. Knappen släpptes och pipettspetsen fylldes med provet. Den fördes sedan ner i bufferten och till den första brunnen, med stöd av handen trycktes provet ut i brunnen. När varje brunn var fylld sattes locket till kärlet på och polerna kopplades till en strömkälla och strömmen sattes på.

Elektroforesen pågick i ca 30 minuter, därefter kopplades strömkällan bort och geléformen av agaros där proverna vandrat togs ur. Formen lades i ett kärl fyllt med FlashBlueTM (tydliggör banden) där den var i cirka 5 minuter. Sedan lades den i ett kärl med vanligt vatten lika länge och till sist ytterligare ett kärl med vatten i cirka 15 minuter. Geléformen lades på ett papper för att torka... Köp tillgång för att läsa mer

DNA: Faderskapstest genom elektrofores | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  tackaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!