DNA och genetik | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 474
  • PDF

DNA och genetik | Frågor och svar

En rad olika frågor och svar (se vänligen "Innehåll") som omfattar DNA och genetik. Eleven redogör kort för de olika svaren.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

DNA & genetik

- På vilket sätt påverkar packningstätheten vilka gener som uttrycks?
- Vad menar man med att varje gen kodar för ett visst protein?
- Hur kommer det sig att det finns 20 olika aminosyror men endast 4 olika kvävebaser som ger upphov till aminosyrorna?
- Vad är en mutation och vad innebär denna?
- Hur uttrycks generna?
- Hur sker transkription?
- Hur sker translationen/proteinsyntesen?
- Vad betyder genom?
- Hur kommer det sig att trots att alla celler har samma genom så finns det olika typer av celler? Hur funkar detta?

Utdrag

- Hur kommer det sig att det finns 20 olika aminosyror men endast 4 olika kvävebaser som ger upphov till aminosyrorna?

Det beror på att aminosyrorna avläses tre om tre. Alltså det är tre på varandra följande kvävebaser utgör en triplett som ger aminosyra.


- Vad är en mutation och vad innebär denna?

Mutation sker då ordningen på...

... Köp tillgång för att läsa mer

DNA och genetik | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.