DNA och genetik | Presentation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 12
  • 361
  • PowerPoint2007

DNA och genetik | Presentation

En presentation i powerpoint-format, som handlar om DNA och genetik. Här förklaras och illustreras hur en cell fungerar, vad DNA är, var DNA finns samt vad vi har DNA till.
Eleven läser kursen Naturkunskap 1b och går i årskurs 1 på det samhällsvetenskapliga programmet.

Innehåll

Genetik 1
DNA
Var finns DNA?
DNA
Vad har vi DNA till?
Hur går det till?
Den genetiska koden
20 aminosyror
DNA till protein, en översikt
Sammanfattning
Jobba själv

Utdrag

DNA

- Har två grundläggande funktioner
- Uttrycks i cellens egenskaper, uppgifter och förmåga. Exempel ögonfärg skapas av celler vars egenskaper(pigment) styrs av deras DNA
- Ärvs från en generation till nästa

Vad har vi DNA till?

Är en mall för proteiner
Proteiner bygger upp vår kropp, hud, hår, muskler, organ osv
Enzymer, hormoner, immunförsvar osv är också proteiner
Proteiner består av aminosyror(20 st)
12 av dessa kan kroppen själv tillverka med DNA som mall
Resten då?... Köp tillgång för att läsa mer

DNA och genetik | Presentation

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-07-17