DNA – hur är molekylen uppbyggd och hur förs dess information vidare från en generation till en annan?

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi B
 • MVG
 • 15
 • 3060
 • PDF

DNA – hur är molekylen uppbyggd och hur förs dess information vidare från en generation till en annan?

Hur DNA-molekylen är uppbyggd samt hur den gentiska informationen förs vidare. Modell och verklighet. Kemi B.

Innehåll

Bakgrund
Metod
Resultat
RNA
Genteknik
Risker
Diskussion
Referenser

Utdrag

Bakgrund
Avsnittet Genetisk information ingår i kursen Kemi B och jag har valt att fördjupa mig inom detta ämne. Det innefattar hur informationen som finns inuti i cellerna förs vidare för att kunna reproducera sig från en generation till nästa. Det som ingår i detta kapitel har hög aktualitet i samhällsdebatten. Den 30/4 2009 kan läsas i DN om hur man genom en genetisk studie kunnat kartlägga människans ursprung och visa att vi härstammar från Afrika. Vidare kan läsas i en artikel från 2010 om hur vargstammen riskerar inavelsskador på grund av att man inte använt sig av viktig genetisk information och därmed skjutit viktiga individer. Det känns även aktuellt för mig att kunna i mitt förhoppningsvis kommande yrke som läkare. I fördjupningen kommer fokus att vara på hur DNA-, och RNA-molekylen är uppbyggda utifrån olika bindningar samt hur den genetiska informationen förs vidare.

Metod
Litteraturen som använts är i första hand den obligatoriska kurslitteraturen, men för att få ett lite bredare perspektiv har även annan litteratur använts. Den har lånats på Ånge bibliotek. Förutom dessa källor har jag använt mig av internet. Alla dessa källor refereras till under rubriken referenser... Köp tillgång för att läsa mer

DNA – hur är molekylen uppbyggd och hur förs dess information vidare från en generation till en annan?

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Innehållslös, för stort fokus på diskussionsdelen och knappt något skrivet på de övriga delarna.
 • 2013-11-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycket bra. det var bra med både grundläggande och lite mer djupgående text!
 • 2016-11-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte braaaaaaaaaaaaa
 • 2014-05-26
  goooood tack för du hjälpte så mkt