Död och mord i kända verk | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Litteratur
  • A
  • 5
  • 2300
  • PDF

Jämförelse: Död och mord i kända verk | Analys

En analys och jämförelse av tre kända verk från olika litterära epoker, där fokus ligger på deras centrala tema mord och död. Verken som analyseras är följande:

- "Händelser vid vatten" av Kerstin Ekman (1900-tal, efterkrigstid)
- "Thérèse Raquin" av Émile Zola (Sent 1800-tal, naturalismen)
- "Till Förruttnelsen" av Erik Johan Stagnelius (Tidigt 1800-tal, romantiken)

Med utgångspunkt i dessa verk, jämför och analyserar eleven bland annat miljöerna och samhället som de utspelas i, huvudpersonerna, språk och stil samt skildringen av död, mord, samvetskval och motiv.

Lärarens kommentar

Ett mycket välskrivet och väl genomarbetat arbete. Tack för intressant läsning!

Elevens kommentar

Analysen hade kunnat vara något längre och utförligare.

Innehåll

DÖDEN OCH MORD: ANALYS AV KÄNDA VERK FRÅN OLIKA LITTERÄRA EPOKER
- Det okända som lockar
- Epoker, författare och verk
-- Kerstin Ekman: Händelser vid vatten
-- Émile Zola: Thérèse Raquin
-- Erik Johan Stagnelius: Till Förruttnelsen
- Analys och jämförelser
-- Miljö
-- Samhället
-- Personer
-- Skildringen av död och mord, samvetskval och motiv
-- Språk och stil

Utdrag

Kerstin Ekmans gestaltning av döden, av lik och den förtvivlan som väcks i och med mordet är mycket realistisk och tragisk. Émile Zola skildrar handlingar och död mer känslokallt, liksom för att växka äckel och obehagskänslor. Ekmans efterkrigstidsskildring verkar utgå från en mer känslofylld realism än den avskalade och kalla naturalistiska realism som Zola använde sig av i sitt skrivande.

I Händelser vid vatten begås det hemska mordet i blint raseri och mördaren ... Köp tillgång för att läsa mer

Död och mord i kända verk | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.