Frågor och svar om Att döda ett barn

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 1
 • Svenska 1
 • Inget betyg givet
 • 8
 • 1464
 • PDF

Frågor och svar om Att döda ett barn

Frågor och svar kring Stig Dagermans novell "Att döda ett barn". Ett flertal frågor angående novellens handling, karaktärer, miljö och budskap diskuteras.

Studienets kommentar

Om du vill ha mer hjälp och inspiration hittar du Studienets analysmal här: Att döda ett barn | Novellanalys

Innehåll

1. Var någonstans utspelar sig historien? Ge exempel på detaljer som säger något om miljön.
2. När utspelar sig historien? Ge exempel på detaljer som säger något om tiden.
3. I berättelsen följer vi två parallella handlingar. Vilka är de?
4. Hur beskriver författaren själva kollisionen?
5. Är barnet en pojke eller flicka? Motivera ditt svar.
6. Vad får vi veta om personerna i berättelsen?
7. Varför får vi inte veta mer om de enskilda personerna i berättelsen?
8. Under hur lång tid utspelar sig historien?
9. Vem är skyldig till barnets död?
10. Ge exempel på upprepningar av vissa ord och uttryck. Varför gör författaren dessa upprepningar, tror du?
11. Är historien spännande? Motivera ditt svar.
12. Tror du att författaren haft någon speciell avsikt med den här novellen?

Utdrag

1. Var någonstans utspelar sig historien? Ge exempel på detaljer som säger något om miljön.
Historien utspelar sig i tre olika byar (framför allt i en av dem) på landet. Vi får miljöbeskrivningar som “Solen står snett över slätten”, “Mellan två rågåkrar har två unga hittat en stig” och “i slättens tre byar blänker fönsterrutorna.

2. När utspelar sig historien? Ge exempel på detaljer som säger något om tiden.
Jag skulle gissa på mitten av nittonhundratalet då saker som livstycken, bemannade bensinpumpar, startknappar på bilar alla är saker som mer hör till fyrti- och femiotalet än till idag.

När det gäller årstid verkar det vara sommar, det är i alla fall varm. De ska åka till havet, vilket är något folk oftare gör på sommaren, de har bilrutorna nervevade vilket en bara har om det är tillräckligt varmt och det är flugor i köket - vilket också tillhör sommaren.

3. I berättelsen följer vi två parallella handlingar. Vilka är de?
I den ena får vi följa den unga mannen och kvinnan som är på väg till havet. De börjar i den första byn och färdas sedan i sin bil över slätten, genom den andra byn, för att till sist komma till den tredje.

I den andra följer vi familjen och barnet som kommer bli på-kört. De ska äta frukost men har inget socker till kaffet så barnet skickas över vägen till grannen för att hämta.

Hur beskriver författaren själva kollisionen?
Kollisionen beskrivs inte. Den finns i utrymmet mellan vad som händer innan och vad som händer efter. Författaren har en tydlig uppbyggnad fram till kollisionen så det blir inte otydligt. Jag tyckte snarare att det blev effektfullt när tystnaden fick tala... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar om Att döda ett barn

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-07
  Skriven av Studerande på Termin 11
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa