Döden under medeltiden | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 3
  • 1220
  • PDF

Döden under medeltiden | Utredande text

En utförlig utredande text om synen på döden under medeltiden. Eleven berättar ingående om det medeltida samhället och dess påverkan av kyrkan, och redogör för Dantes "Den gudomliga komedin" och hur efterlivet beskrivs av verket. Vidare så diskuteras det hur synen på döden ser ut idag.

Innehåll

- Döden
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Kyrkan och det kristna samhället var alltså ett fundament i de medeltida människornas liv, oavsett om man tillhörde det övre eller undre samhällsskiktet. Detta medförde en kristen uppfattning av livet efter döden, det vill säga tron på att man antingen hamnar i himmelen eller i helvetet efter upphörandet av det jordiska livet. En sorts slutgiltig dom som utfärdas av gud och grundas på ditt värde som människa baserat på dina handlingar. Också här var villkoren lika för både fattiga och rika, eftersom alla var... Köp tillgång för att läsa mer

Döden under medeltiden | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.