Dödshjälp (Eutanasi) | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Religionskunskap 1
 • B
 • 4
 • 2008
 • PDF

Dödshjälp (Eutanasi) | Diskuterande text

En diskuterande text om dödshjälp. Eleven redogör inledningsvis för vad dödshjälp innebär och diskuterar sedan olika argument för och emot dödshjälp genom att lyfta fram etiska og religiösa perspektiv. Vidare så berättar eleven vad hen själv tycker om frågan.

Utdrag

Dödshjälp innebär att en läkare kan hjälpa en patient att dö på hens uttryckliga önskan. Personen som då ger dödshjälp måste ha som syfte att hjälpa patienten dö. Dödshjälp kan folk se som negativt eller som ett problem. Det finns människor som i nuläget vill avsluta sina liv av olika skäl och anledningar. Men i den situationen de befinner sig i behöver de hjälp med utförandet. Det vill säga, få aktiv dödshjälp. Men här i Sverige är det förbjudet. Förklaringen till förbudet kan troligen bero på att döden i sig ses som ett svårt och känsligt ämne. Det finns folk som är förespråkare och folk som är motståndare till detta. Man kan fråga sig själv, är det verkligen rätt sak att göra? Ska man verkligen kunna hjälpa någon att dö? Eller är det helt fel? Borde staten/sjukhusen ha någon rätt till att ”ta död på folk”? Eller är det inte mer än rätt och rättvist? Ska dödshjälp verkligen vara tillåtet som det är i vissa länder? När döden närmar sig är det vanligt med snabba svängningar. T.ex. mellan att vara glad eller ledsen, förhoppningsfull eller uppgiven, viljan med att leva eller att dö. Och detta måste vägas in när en människa uttrycker att hen vill dö. Dödshjälpsfrågan har nog blivit populär på grund av den sjukvård som finns idag. Man kan idag hålla en människa vid liv med medicinsk hjälp mycket längre nu än vad man kunde förr. Men till vilket pris?
Dem som förespråkar dödshjälp tycker att det är rätt sak att göra och att det ska vara tillåtet. Dem anser att om en människa lider och inte vill leva längre är det inte mer än rätt att använda sig av dödshjälp. Rätten till att bestämma... Köp tillgång för att läsa mer

Dödshjälp (Eutanasi) | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-29
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa