Dödshjälp - Ett etiskt dilemma | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 4
 • 1386
 • PDF

Dödshjälp - Ett etiskt dilemma | Diskuterande text

En nyanserad diskuterande text om dödshjälp som etiskt dilemma, som försöker svara på om dödshjälp faktiskt är en "hjälp". För att diskutera frågan lyfter eleven fram olika etiska perspektiv på ämnet och berättar sedan hur man kan tolka dessa.

Lärarens kommentar

Du har en fantastisk inledning på din analys av det etiska problemet och en välgrundad och nyanserad diskussion. Nyanserad framställning av teorierna och applicerade på dilemmat.

Elevens kommentar

Modeller för eget ställningstagande.

Innehåll

Etiskt dilemma - Dödshjälp

- Hjälp
- Etiska synpunkter
- Olika etiker
- Sinneslagetik
- Pliktetik
- Konsekvensetik
- Religioners syn
- Diskussion

Utdrag

Synpunkterna för just dödshjälp är väldigt oense och när det dessutom blandas in någonting okänt så blir det en väldigt stor debatt. Tanken i sig är god, det handlar om att hjälpa en människa. De som vill ha dödshjälp har förmodligen många problem och besvär i livet, till exempel kan persons familj dött och personen känner att han har inget att leva för, personen kan vara... Köp tillgång för att läsa mer

Dödshjälp - Ett etiskt dilemma | Diskuterande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-20
  Bra undermening, men lite sämre ordval.
 • 2016-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebra text med bra disposition!
 • 2016-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra text , bra kjlipj