Dödsstraff | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 725
 • PDF

Dödsstraff | Argumenterande text

En argumenterande text om dödstraff, där eleven argumenterar emot användandet av dödsstraff. Med utgångspunkt i en rad olika artiklar som diskuterar ämnet, samt olika etiska- och samhällsmässiga aspekter, redogör eleven för för att dödstraff borde avskaffas runt om i hela världen.

Innehåll

- Hur länge till ska vi dras med dödsstraffet?
- Källor

Utdrag

Avskaffande av dödsstraffet innebär inte uppmuntrande brottslingar

Hur länge till ska vi dras med dödstraffet?

De vanligaste argumentera för dödstraffet är att ”Det ska hindra den dömde och avskräcka det övriga samhället från att begå nya brott”. Denna hämnd betraktas vara normal och är nödvändigt för att alla skulle inse resultatet av sina handlingar.
Dödstraff är nödvändigt i krigstid, narkotikabrottslingar och terrorister är speciellt farliga. Om man ser på det från ett annat perspektiv så här ser det ut: ”majoriteten av folket vill ha det”, ” det är billigare än fängelse”, ” dödsdömda vill dö”.

”Dödstraffet degraderar samhället” som använder det, säger Nils Christie professor i kriminologi vid Universitetet i Oslo (Augustsson Lars Åke, Nära Döden. Leopard förlag Stockholm, 2004). Han påstår: ”Att staten tar liv är en sak än när en berusad brottsling gör det”.
När ett mord händer måste vi ge svar på det med värdighet. Men att ta någons liv som straff strider mot en av grundläggande värderingar i samhället. Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna «Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet». Dödstraffet bestraffar inte brottslingar den bara tillfredsställer ett samhälle som kräver ett offer... Köp tillgång för att läsa mer

Dödsstraff | Argumenterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  eargffdagvbsrtfdvbstrb