Dödsstraff: Historia och etiska teorier | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • A
 • 4
 • 1421
 • PDF

Dödsstraff: Historia och etiska teorier | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om dödsstraff. Här berättas om dödsstraffets historia och dess syfte. Dessutom förs en diskussion kring om dödsstraff är rätt eller fel utifrån de etiska teorierna regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Avslutningsvis sammanfattar eleven och ger sin egen syn på frågan utifrån ett historiskt exempel.

Innehåll

- Dödsstraff
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Dödstraff innebär att en domstol dömer en människa till döden efter att personen i fråga har begått ett brott. Dödstraff har funnits i de flesta länder. I västerlandet blev dödsstraffet vanligt under medeltiden då avskräcknings- och vedergällningsprinciperna präglade straffrätten. Det var först under 1700-talets senare hälft som man började ifrågasätta dödsstraffets lämplighet och befogenhet, i takt med att naturrättens och upplysningstidens tankar växte sig allt starkare i samhället.

Kampen mot dödsstraff började 1764 när den rättsfilosofiska italienaren Cesare Beccaria gav ut sitt verk ”Om brott och straff”. Beccaria stod för naturrätten och han var emot bl.a tortyr och dödsstraff. Han tyckte att dödsstraffet stred mot det samhällsföredrag och sociala kontraktet som då rådde. Enligt Beccaria hade ingen rätt att bestämma över någon annan människas liv.

Dödsstraff som en form av avskräckningsmedel blev senare inte tillräckligt effektivt. Beccaria lade då grunden till abolitionismen, vars mål var att avskaffa dödsstraffet. Men det var först under senare delen av 1800-talet som abolitionismen gjorde stora framsteg, detta ledde till att flera nationer avskaffade dödsstraffet. Trots det så fick abolitionismen stora motgångar under 1900-talet på grund av de krig och politiska förändringar som skedde... Köp tillgång för att läsa mer

Dödsstraff: Historia och etiska teorier | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra jobbat, asså gav mig tusen hjälp