Dödsstraff | Pliktetik | Konsekvensetik | Religionskunskap 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 2
  • 820
  • PDF

Utredande text: Dödsstraff | Pliktetik | Konsekvensetik | Religionskunskap 1

En utredande text i Religionskunskap 1, där eleven undersöker det etiska dilemmat med dödsstraff utifrån två olika perspektiv: konsekvensetik och pliktetik.

Lärarens kommentar

* "Två tredjedelar av världens alla länder har avskaffat de autonomiska straffet”. Autonomiska i detta sammanhang? Jag förstår att man fråntar någons autonomi även om det mer används om länder men i det första avsnittet är jag lite förvirrad.

* Intressanta synpunkter på konsekvensen av att döda en annan människa. Exempelvis att återgäldandet snarare har med de anhöriga att göra.

*Du ställer dig positiv till dödsstraff men tar också upp det dubbelmoraliska i att man genom att mörda mördaren också skapar en till mördare. Bra poäng!

* ”Egentligen är det väl ingen skillnad om staten eller enskilda individen avslutar ett liv, liv som liv.” Intressant kärna men du kunde ha utvecklat dessa resonemang mer. Är det inte rimligt att staten har vissa rättigheter, exempelvis?

* Du tar upp ett avsnitt om pliktetik och Emmanuel Kant. Bra idéer men dina resonemang blir inte helt utvecklade i relation till din fråga. Försök koppla dem tydligare. Vill gärna se en kort källa på var du sett att Kant sagt detta också.

* ”Jag anser att dödsstraff är fel, har man mördat någon förtjänar man ett längre straff än döden.” Du argumenterar tidigare i din text för att du är för dödsstraffet (med dess dubbelmoral visserligen).

* Du analyserar på en hög nivå men utvecklar inte alltid dina resonemang helt fullt ut. Du blir också lite tvetydig i dina resonemang.

Elevens kommentar

Skulle kunna utveckla utifrån min lärares kommentarer.

Utdrag

"Dödsstraff:
Förr i tiden var dödsstraff väldigt vanligt, man avrättade människor inför en stor publik för brott man trott de begått. Ett sådant sätt var brännas på bål och halshuggning, man lade då den dömdes huvud mot en stubbe eller liknande för att sedan sätta yxan i det. Inte allt för sällan hände det givetvis att man träffade lite vint eller snett och huvudet hängde på sniskan vilket så klart måste gjort vansinnigt ont innan man tillslut kunde få avslut på lidandet. Nu för tiden är dödsstraff väldigt ovanligt, två tredjedelar av världens alla länder har avskaffat de autonomiska straffet. Det finns nästan bara kvar i delar av USA, Afrika samt Asien. Så hur kan man ta sig rätten att bestämma sig för att avsluta någon annans liv? Det blir en överlämning av någons autonomi, deras rätt att bestämma över sitt eget liv. Kanske den friheten är rätt att ta bort när de gjorde samma sak mot brottsoffret."... Köp tillgång för att läsa mer

Dödsstraff | Pliktetik | Konsekvensetik | Religionskunskap 1

[0]
Inga användarrecensioner än.