Dödsstraff ur ett filosofiskt perspektiv | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Filosofi 2
 • B
 • 5
 • 2257
 • PDF

Dödsstraff ur ett filosofiskt perspektiv | Utredande text

En utredande text där eleven undersöker dödsstraff ur filosofiskt perspektiv, med hänsyn till etiska modeller. Fokus ligger på synen kring dödsstraff inom pliktetiken, utilitarismen och rättighetsetiken.

Lärarens kommentar

.

Innehåll

- Pliktetiken
- Utilitarismen
- Rättighetsetik
- Källor

Utdrag

Det har sedan länge hållits många debatter kring vad som är rätt eller fel. Att ha dödsstraff eller inte har därmed också diskuterats mycket på ett antal olika sätt. Man har diskuterat om det är rätt att döda kriminella människor för att avskräcka folk från att begå brott. Skall man döma psykiskt sjuka människor till döden? Och är avskräckning effektiv för personer som är påverkade av alkohol och droger? Det har funnits både för- och nackdelar i båda sidorna, vare sig om man är för eller emot dödstraffet.
Jag skall nu undersöka hur de olika etiska/filosofiska inriktningarna ser på dödsstraff och vilka argumenten är för att ha dödstraff är. På detta sätt vill jag kunna fördjupa i ämnet och sen på ett filosofiskt sätt få fram min åsikt gällande denna fråga. Dem inriktningarna som jag skall fokusera mig på är pliktetik, utilitarism och rättighetsetik. Jag vill också ta reda på om det finns olika åsikter om dödstraffet för anhängare av dessa inriktningar och vad deras argument är. Syftet är att få bort de vanliga argumenten och debatterna gällande denna fråga. Jag skall istället fokusera mig på att se detta ur det filosofiska perspektivet
Pliktetiken
Pliktetiken säger att människan ska handla enligt en moralisk plikt. Man vill följa lagar och regler som skall bestämma om vad som är rätt eller fel, oavsett vad konsekvenserna skall bli. Exempel på sådant kan vara ”De tio budorden” som man skall följa om man är kristen. När det kommer till ämnet dödstraff finns det både för-och motståndare bland pliktetiker.
Pliktetiska dödsstraffs motståndare menar att det alltid är orätt att aktivt och uppsåtligt döda en annan människa, oavsett vad konsekvenserna blir. Därför är det också oacceptabelt med dödsstraff. Det spelar alltså då ingen roll om världen blir bättre eller sämre med dödstraff. Därför är det alltid fel med dödandet.
Pliktetiker som är för dödstraffet argumenterar för att allt liv är heligt och vill få fram den motsatta slutsatsen. En person som har dödat en annan har då också förlorat sin rätt till det egna livet. Gärningsmannen som begått ett grovt brott bör då dömas till döden av rättviseskäl. Man säger inte att straffet ska vara till för att offrets anhöriga skall få rättvisa, utan att gärningsmannen skall få gottgörelse. Om en person som begått ett brott förtjänar sitt straff, så säger man att denne kan få gottgörelse genom att avtjäna för sitt brott.
”Men vem som än begått mord måste dö. Det finns, i det här fallet, inget juridiskt substitut eller surrogat som kan erbjudas för att låta rättvisan ha sin gång. Det finns ingen likhet eller proportion mellan liv, hur än smärtfyllt, och död; och därför finns ingen jämlikhet mellan brottet mord och vedergällningen än vad som åstadkoms juridiskt genom avrättningen av brottslingen. Hans död, emellertid, måste hållas fri från smärta och vanskötsel som skulle göra mänskligheten i hans person... Köp tillgång för att läsa mer

Dödsstraff ur ett filosofiskt perspektiv | Utredande text

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Gav mig väldigt mycket info som jag behövde. BRA!
 • 2016-12-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Asså denna var så braa, mycket hjälp
 • 2017-01-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mkt bra, man fick bra fakta..
 • 2016-06-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  väldigt braaaaaaaaaaa