Dödstraff i världen | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 8
  • 1543
  • PDF

Dödstraff i världen | Rapport

En rapport som handlar om dödsstraff runt om i världen. Rapporten jämför dödsstraffet och hur det implementeras i olika delar av världen. Rapporten utgår från följande frågeställningar: Vilken metod är vanligast? Hur lätt är det att få ett dödsstraff? Hur många dör varje år pga dödsstraff? Hur skiljer sig arabländerna med USA när det gäller dödsstraff?

Innehåll

Dödstraff: Runt om i världen

- Inledning
- Bakgrund
- Syfte, Frågeställningar
- Dödsstraff
- Avrättningar Iran
- Avrättningar i Kina
- Avrättningar i Sverige
- Olika avrättningsmetoder
- Hängning:
- Giftinjektion
- Slutsats och Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Dödsstraff är ett straff som alltid funnits, men det har förbjudits mer och mer med tiden. I Sverige avskaffades dödsstraffet 30 juni 1921. Under 2012 var antalet bekräftade dödsdomar 1722 i 58 länder, detta var färre länder än året innan, då antalet länder var 63. Men egentligen vet man inte hur många som avrättas varje år eftersom många länder gör det i hemlighet, som till exempel Kina. De fem länder som avrättar mest är samma som året innan, det är Kina (tusentals), Iran (314), Irak (129), Saudiarabien (79) och USA (39). Vad är det då man ska göra för... Köp tillgång för att läsa mer

Dödstraff i världen | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.