Doktor Glas | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 9
  • 3058
  • PDF

Doktor Glas | Frågor och svar

Frågor och svar till det klassiska litterära verket "Doktor Glas" av Hjalmar Söderberg från 1905.

Innehåll

1. Glas tänker på sig själv som åskådare. Hur ser han på andra människor?
2. Vad berättar glas om sin bakgrund och familj? Hur tror du Glas relation till sin
pappa har påverkat honom?
3. Vem är Eva Mertens? Vad tycker Glas om henne? Vad tycker hon om Glas?
Varför blir de inte ett par?
4. Vad tänker Glas om den sjuka pojken som han räddar livet på under det nattliga
sjukbesöket? Vilka slutsatser drar han av besöket, och vad säger det om Glas?
5. Vilken syn på religion och folktro kommer fram i samtalet mellan Glas och hans
vänner Birck och Markel utanför Grand?
6. Vad har Glas för tankar om drömmars betydelse? Vad handlar hans egna
drömmar om och vilken betydelse får det för honom?
7. Hur argumenterar Glas med sig själv – vad talar för att mörda Gregorius och vad
talar emot?
1. Vilken bild får du av Helga i detta avsnitt? Hur har hon förändrats under
sommaren? Vad betyder hon för Glas – varför vill han ha henne?
2. Vilken bild får du av Klas Recke? Varför tror varken Helga eller Glas på Reckes
planer att fly med Helga till Amerika?
3. Vad är det som får Glas att ta det avgörande steget och döda Gregorius?
4. Hur känner sig Glas efter mordet? Vilka konsekvenser får mordet för honom?
Vilka konsekvenser får mordet för Helga?
5. Varför blir Glas så rädd för de röda blommorna? Varför skickar Eva Mertens
buketten?
6. Hur uppfattar du den allra sista anteckningen? Varför längtar Glas efter snön?
Och hur tror du det kommer gå för de olika personerna efter att romanen är slut –
vad händer med Glas, Helga och Recke?

Utdrag

1. Glas tänker på sig själv som åskådare. Hur ser han på andra människor?

Glas har en ganska tydlig cynisk bild av världen, och inte minst på människor. Denna människosyn som Glas står för framkommer vid flera tillfällen, som vid inre monologer och inte minst igenom det faktum att han faktiskt mördar en annan människa. Visst dödar han ur ett gott syfte; han vill inte se fru Gregorius lida. Men samtidigt kan anledningen diskuteras – dödade han enbart för att slippa se henne lida, eller möjligtvis också för att fylla ett tomrum som hans ensamhet, och inte minst hans icke existerande närhet/relation med kvinnor, har skapat?

En annan händelse som speglar Glas människosyn är en kvinna besöker honom, och ber honom avbryta sin graviditet, då hon inte önskar att ha barnet. Detta går Glas inte med på, och senare i boken får han träffa kvinnan och hennes nu födda barn, då barnet är sjukt. Glas beskriver då ungen som ett monster med ”Enorma apkäkar, hoptryckt kranium, små onda och slöa ögon. En idiot, det var klart vid första ögonkastet.” I hans tankar plågas han också över sin plikt som läkare – att rädda liv. ”Här är nu frukten – se vilken vacker frukt!”

Han reflekterar senare över ett sjukhem som heter Eugeniahemmet, och säger: ”Varje idiot på Eugeniahemmet kosta mera i årligt underhåll än en ung frisk kroppsarbetare har i årlig inkomst.”

Visst är det sant att samhället tjänar mer pengar ifall man helt skulle lägga ner Eugeniahemmet, fyllt med obotligt sjuka och funktionsnedsatta, men vilken människosyn symboliserar det? Jag skulle säga att det visar på en bild grundad i förakt och cynism; att överhuvudtaget inte kunna se något värde i människor än det rentav praktiska och lukrativa.

2. Vad berättar glas om sin bakgrund och familj? Hur tror du Glas relation till sin pappa har påverkat honom?

Om hela sin familj berättar inte Glas mycket, han lägger mest fokus på sin far, och jag tror det är ganska talande. Han berättar om sin far som en hårdhänt man, som ofta slog honom, även om han själv tyckte att han ibland inte förtjänade det. Doktor Glas är uppenbart en väldigt sjuk man, och man förstår mer och mer vart hans skeva, känslokalla världsbild är funtad någonstans. I ett stycke skriver han; ”En gång fick jag stryk orättvist. Det hör nästan till mina bästa barndomsminnen. Det gjorde ont i skinnet naturligtvis, men gott i själen.” Han skriver att han kände detta när hans far behandlade honom orättvist. Senare skriver han om hur hans far rättfärdigat gav honom stryk, och att han än idag inte kan förlåta honom för det. Glas förlåter dock ändå sin far, och förstår honom, eftersom han hade mycket bekymmer med sina affärer. Glas förvånar sig själv när han resonerar kring varför han kände en sådan stark, fysisk motvilja mot honom, men ändå älskade honom. Han berättar hur hans far försökte lära honom simma, och hur han slingra sig som en ål för att komma loss ifrån hans grepp.

Han beskriver också hur han en gång kände hat mot honom då han var orättvis mot hans mor, och det kan visa hur hans mor var en god person i hans liv, och samtidigt inte, med tanke på att han tyckte om sin far, men i vilket fall som helst får man inte reda på mer om henne.

Med tanke på hur Glas resonerar kring när det var rätt av hans far att slå honom, och med tanke på hur mycket det ..... Köp tillgång för att läsa mer

Doktor Glas | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.