Dokumentären "Bully" | Mobbning | Svenska A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Svenska A
  • B
  • 2
  • 1182
  • PDF

Utredande text: Dokumentären "Bully" | Mobbning | Svenska A

En utredande text i Svenska A, som diskuterar mobbning med utgångspunkt i Lee Hirschs dokumentärfilm "Bully". Eleven besvarar frågan "Vad är mobbing?" och redogör för hur mobbning görs påtagligt i dokumentären. Vidare så diskuteras även förekomsten av mobbning i Sverige.

Utdrag

"Vad är mobbning?
Mobbning är när en eller flera personer utsätter någon för negativa handlingar upprepade gånger och under en viss tid. En negativ handling är när någon tillfogar en annan person skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras på flera sätt, men dem som förekommer mest är psykisk, fysiksk och internetrelaterad-mobbning. Psykisk mobbning är när en person eller personer säger kränkande saker till en, lite former på det är rasism, sexuella trakasserier, hot, negativa övergrepp, diskriminering, homofobi, könsrelaterade mobbningar m.m., och är det vanligaste formen av mobbning. Det används vanligen av flickor. Fysiksk mobbning är när någon gör elaka saker för att skada dig, exempel på det är slag, sparkar, puttar och när någon tjuvar något från dig. Den används oftas av pojkar. Internetreleterad mobning är när någon säger eller gör något taskigt via internet eller mobil, t.ex när någon gör inlägg om dig via internet, nu för tiden börjar det förekomma mer och blir bara allt vanligare. Mobbning kan ske överallt och av vem som helst. Jag personligen tror att mobbare mobbar därför att de är mer aggressiva och för att de har ett jobbigt liv med våld hemma."... Köp tillgång för att läsa mer

Dokumentären "Bully" | Mobbning | Svenska A

[0]
Inga användarrecensioner än.