Mina drömmars stad och Oändrat Oändlig | Litterära analyser

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Bokanalys: Mina drömmars stad och Oändrat Oändlig | Litterära analyser

Skönlitterära analyser av Per Anders Fogelströms roman "Mina drömmars stad" samt Jonas Hassen Khemiris novell "Oändrat oändlig". Eleven berättar om verkens utmärkande drag och stil, teman, och budskap, samt samhällsskildringar.

Innehåll

Inledning
Bakgrund
Analys (Motiv/temat)
Textens kontext
Berättareteknik/ Språk och Stil
Avslutning/Reflektionen
Källförteckning

Utdrag

Inledning

I hela världen och överallt finns det extrem kärlek och extremt hat, fattigdom och rikedom, fred och krig, och revolutioner och några står med och de andra står emot, men dessa begrepp kan förändras i sina uttryckssätt genom förändringen i tiden och platsen.
Idag kommer jag att analysera två litterära verk från olika epoker.
• Romanen ”mina drömmars stad” skriven av Per Anders Fogelström(1960)
• Novellen ”Oändrat 0ändlig” skriven av Jonas Hassen Khemiri(2008)
Genom den gamla romanen ”Mina drömmars stad” och den moderna novellen ”Oändrat Oändlig” kommer jag att göra en kontextuell analys och analysera följande frågeställningar till båda två:
• För det första vem var författarna? Hur påverkar det texten att just författarna har skrivit den? Vad har författarna skrivit mer?
• För det andra vilken tid utspelar romanen och novellen sig (när och var) och hur var samhället och kulturen i romanen och novellen?
• För det tredje vilka språk och stil som författarna har använt.
• För det fjärde vilka budskap som författarna vill förmedla och varför skribenterna skrev texterna.
• Hur hänger texten ihop med tidigare texter? Finns det några uppenbara likheter i exempelvis motiv, handling eller stil? Genom intertextualitet.


Bakgrund

Romanen ” mina drömmars stad” är skriven av Per Anders Fogelström.
Per Anders Fogelström (1917-1998) föddes i S: t Petersburg men den blivande modern reste till det lugnare Stockholm inför förlossningen. Fadern som efter ekonomiska oegentligheter inte klarade sina egna ambitioner och tidens krav, övergav så småningom familjen och Per Anders växte upp med starka kvinnor och saknaden efter den försvunne fadern. Fogelström var journalist, folkbildare, ungdomsledare och författare.
”mina drömmars stad, (1960)” är den första delen i den historiska stadsserien och följdes av ” barn av sin stad, (1962)”, ”minns du den stad, (1964)”, ”en förvandlad stad, (1966)”, ”stad i världen, (1968)”.
Som underlag för författarskapet samlade Fogelström enorma mängder stockholmiana, han konsulterade arkiv och undersökte... Köp tillgång för att läsa mer

Mina drömmars stad och Oändrat Oändlig | Litterära analyser

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-12-10
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
    .......................

Material relaterade till Mina drömmars stad och Oändrat Oändlig | Litterära analyser.