Droger ur ett etiskt perspektiv | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Religionskunskap 2
  • B
  • 3
  • 1198
  • PDF

Droger ur ett etiskt perspektiv | Diskuterande text

En diskuterande text som resonerar kring droger, droganvändning och legalisering av droger ur ett etiskt perspektiv. Eleven belyser för- och nackdelar med legalisering av droger, och diskuterar andra aspekter av droganvändning, bland annat föräldrarnas påverkan på sina barn och om det är samhällets eller individens ansvar att ingripa mot missbruk.

Lärarens kommentar

Nyanserad och utförlig.

Innehåll

- Är det individens eget ansvar att förstöra sin hälsa genom att använda droger, eller bör samhället ingripa och förhindra såväl alkohol som narkotikamissbruk?
- Bör vuxna avstå från droger och vara föredömen för sina barn?
- Källor

Utdrag

Hälsa och droger

Är det individens eget ansvar att förstöra sin hälsa genom att använda droger, eller bör samhället ingripa och förhindra såväl alkohol som narkotikamissbruk?
I första hand så är det naturligtvis individens eget ansvar att handla efter sunt förnuft och efter de värderingar och moral personen själv bär på. Men allt det där kommer ju ifrån någonstans, det vill säga, personens inlärning ifrån familj, uppväxtförhållande, miljön i stort och så vidare.
Men jag anser, att om individer av olika ohälsosamma orsaker hamnar eller är på väg in i någon form av missbruk, så är individen uppenbarligen inte benägen att vårda och värna om sitt eget liv. Det vill säga, att den har tappat greppet och är i behov av hjälp från samhället. Men även om samhällets hjälpapparater kliver in och stöttar personer med missbruksproblem så ligger alltid ansvaret hos individen själv att ta emot den hjälp samhället erbjuder och ta ansvar för sitt eget liv genom att aktivt handla efter det principer och primisser som erbjuds genom hjälpen. Om fallet är så att individer tackar nej till hjälp från samhället av olika anledningar, vilket säker händer ofta, så har den individen tagit det beslutet på egen hand att strunta i konsekvenserna av sitt brukande/ missbrukande av alkohol eller andra droger... Köp tillgång för att läsa mer

Droger ur ett etiskt perspektiv | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.