Drogliberal lagstiftning | Fördjupningsarbete | Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 6
  • 1727
  • PDF

Drogliberal lagstiftning | Fördjupningsarbete | Naturkunskap

Det här fördjupningsarbetet analyseras hur legalisering av droger skulle kunna påverka användandet i samhället, och vilka konsekvenser detta skulle innebära.

Innehåll

Inledning
Fakta och statistik
Statistiska kopplingar av Portugals avkriminalisering
Mitt ställningstagande
Slutsats
Källanvisningar

Utdrag

Cannabis och Marijuana innebär inte fara, då ingen dött av drogen.
Vetenskapliga belägg talar om vilka skador hjärnan utsätts för, hur koncentrationsförmågan försämras,
hur IQ;et försämras desto yngre människan är, samt att sannolikheten för permanenta hjärnskador är hög.
Helt enkelt att hälsan försämras, det påverkar utvecklingen då våra kommande generationer ärver gener från oss och på så sätt får det lättare att bli beroende.
Staten har stor makt och av legalisering kan man förändra strukturerna extremt.
Det gör att fler blir drogliberala och tror att vissa droger är effektiva för att lindra smärta eller förebygga sjukdom
Vetenskapliga belägg bevisar motsatsen.
Ja, cannabisplantan och en hel del narkotiska preparat innehåller substanser som kan lindra smärta/hjälpa människor med sjukdomstillstånd. – men det går utmärkt att utvinna preparaten för att göra mediciner av dem, utan att medföra berusande effekter. Det finns också lindrande som inte medför skador.
Flertals internationella studier bevisar att Cannabis ökar risken för Schizofreni, och att endast enstaka doser påverkar... Köp tillgång för att läsa mer

Drogliberal lagstiftning | Fördjupningsarbete | Naturkunskap

[0]
Inga användarrecensioner än.