Dykreflex och Dykrespons (MDR) | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi B
 • B
 • 8
 • 1089
 • PDF

Dykreflex och Dykrespons (MDR) | Labbrapport

En labbrapport i Biologi B, där eleven undersöker dykreflex och dykrespons (MDR), med utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur påverkas hjärtfrekvensen i kallt vatten om ansiktet hamnar under ytan?
- Vad händer biologiskt i kroppen?

Innehåll

LABORATIONSRAPPORT: DYKREFLEX
- Inledning
- Frågeställningar
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Inledning

Dykreflexen hos däggdjur är ett fenomen som utvecklats genom selektioner under tusentals år. Det är en fysiologisk skyddsinstinkt hos däggdjur som optimerar respirationen och förlänger tiden för överlevnad eller vistelse under vatten. Denna reflex är starkt aktiv hos vattenlevande däggdjur, men triggas även hos landlevande däggdjur, dock ej lika starkt. Dykreflexen är helt oberoende av medvetandegrad utan sköts helt av det autonoma systemet. Namnet dykreflex är ett samlingsnamn för tre olika mekanismer och delas upp i strupreflexen (LCR, Laryngeala Chemo Reflex), trigeminusreflexen samt facialisreflexen. Denna laboration behandlar vad som händer med hjärtfrekvensen vid nedsänkning av ansikte i kallt vatten. Denna reflex kallas trigeminusreflexen vilket betyder att de två kvarvarande reflextyperna ej kommer behandlas i denna laborationsrapport.

Metod:
1. Fyll en balja med kallt kranvatten, spola vattnet I minst 30 sekunder innan påfyllning.
2. Lägg i en termometer och kontrollera temperaturen noggrant under laborationen.
3. Se till att testpersonen är i normalt tillstånd och ta vilopuls efter 5 minuters stillasittande, lugn tid. Notera vilopulsen i ett laborationsblock.
4. Förbered en tabell med en tidsaxel samt en pulsaxel. Använd 10 sekunders intervall.
5. Be testpersonen sänka ner ansiktet i vattnet. Notera pulsen och anteckna vid varje tidsintervall. Fortsätt att notera pulsvärdet efter ansiktet tas upp ut vattnet."... Köp tillgång för att läsa mer

Dykreflex och Dykrespons (MDR) | Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  tydlig, bra skriven. men inte teori, men bra diskussion.
 • 2015-05-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  tydligt, bra struktureratr, bra information!
 • 2017-01-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-06-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra !! taack!