Dyslexi | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 8
  • 1774
  • PDF

Dyslexi | Rapport

En rapport om dyslexi. Rapporten tar upp bakgrunden till dyslexi, varför det uppkommer och vad det innebär för individen. Alternativa verktyg, olika metoder och program för att underlätta för dyslektiker samt skolans ansvar redogörs för i rapporten.

Notera att diskussionsdelen saknas.

Innehåll

Livet med dyslexi

1. Inledning
1.1 Syfte och frågeställning
2.1 Metod
3. Resultat
4. Diskussion och slutsats
5. Innehållsförteckning
6. Källor

Utdrag

Idor Svensson skrev år 2012 en artikel om alternativa verktyg man kan använda sig av för att hjälpa barn med lässvårigheter (Assistive Technology Alias "Alternativa verktyg"). I artikeln skriver han om hur det under flera decennier har funnits datorbaserade program som kunnat modifiera texter digitalt och göra de mer tillgängliga för personer med skriftspråkliga svårigheter. Han poängterar hur programmen alltid inte har varit lätthanterliga och dessutom... Köp tillgång för att läsa mer

Dyslexi | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.