Dystopier | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 2
  • 1205
  • PDF

Dystopier | Essä

En essä på temat dystopier som utgår från flera kända verk, bland annat "1984" av George Orwell, "Brave new world" av Aldous Huxley och Matrix-filmerna. Verken analyseras utifrån temat dystopi och kopplas också till dagens samhälle.

Lärarens kommentar

Uppgiften har du lyckats bra med, här har du jämfört och resonerat kring verken. Du har en tydlig inledning och avslutning; språket är klart, varierat och välformulerat; stilen är engagerad och ledig. I en essä får man gärna ta ut svängarna men man ska ju samtidigt hålla sig till fakta. Det klarade du fint! Kolla än en gång hur man på bästa sätt skriver en källförteckning.

Utdrag

Kort beskrivet så handlar dessa två böcker om hur hemskt det skulle kunna bli, om alla individer bara var till för samhället. Om de fungerade som maskiner eller slavar åt en högre makt. 1984 handlar om landet Oceanien, som är en diktatur och styrs av ledaren Storebror och det parti han representerar (det enda existerande partiet). Huvudpersonen är Winston Smith, en man som jobbar som på sanningsministeriet. Sanningsministeriets enda funktion är egentligen att ta bort det... Köp tillgång för att läsa mer

Dystopier | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.