Dystopier - en jämförelse | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 2
 • 826
 • PDF

PM (Promemoria): Dystopier - en jämförelse | PM

Ett PM i form av en jämförelse mellan tre dystopiska verk: Karin Boyes "Kallocain" från 1940, "1984" av George Orwell från 1948, samt "Divergent", skriven av Veronica Roth 2011. Här förklaras också vad en dystopi är, handlingen i de olika verken samt deras roll i samhället.

Lärarens kommentar

Mycket bra inledning. Referaten har tydlig fokus på frågeställningen, och analysen är skickligt utförd.

Utdrag

Dystopi är en litterär genre där en negativ framtidsskildring presenteras. Genren har funnits länge, och förknippas ofta med George Orwells 1984 som är ett av de mest kända verken. På senare tid har dystopigenren ökat i popularitet, och moderna verk som Hungerspelen och Divergent har släppts. De dystopiska verken kan utgå från ett problem i samhället, och då skrivs dystopin i syfte att varna läsaren. (Markstedt & Eriksson, 2010) Karin Boyes Kallocain är en föregångare till dystopigenren i Sverige. Vad kännetecknar en dystopi och vilka likheter och skillnader finns mellan Kallocain, Divergent och 1984?

Några år senare publiceras George Orwells dystopiska roman 1984 (Atlantis,1949). Huvudkaraktären Winston Smith lever i den krigshärjade staten Oceanien. “Storebror ser dig” är en propagandaaffisch som representerar de styrande i staten, Partiet, i varje gathörn (s.7). Uttrycket betyder att Partiet kan observera allt som händer i samhället, till exempel finns “teleskärmar” monterade i varje lägenhet som dels... Köp tillgång för att läsa mer

Dystopier - en jämförelse | PM

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigtr utförlig och nyanserad perfekta inkärnings uppsatsen!
 • 2017-04-28
  Jättebra arbete nyanserat med skickliga analyser och fokus