E-böcker är bättre än tryckta böcker | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 2
  • 589
  • PDF

E-böcker är bättre än tryckta böcker | Argumenterande text

En kort och enkel argumenterande text där eleven argumenterar för tesen att e-böcker är bättre än vanliga böcker. För att stödja sin tes för eleven fram tre argument.

Utdrag

E-böcker är en elektronisk variant av vanliga pappers böcker. E-böcker kan antingen läsas på dator, mobiltelefoner eller surfplatta. Det finns även en möjlighet att lyssna med datorn. Man kan låna e-böcker gratis från bibliotekets hemsida. Man kan låna 20 böcker per månad, eller så kan man även köpa e-böcker via internet. E-böcker laddas ner direkt till dator, mobil eller surfplatta så att man behöver inte vänta på att böckerna ska komma hem efter några dagar. Till skillnaden från tryckta böcker är att man får e-böckerna direkt och att man har alla böcker på ett och samma ställe i datorn tillexempel. För att bläddra så trycker man bara lätt med fingret på skärmen och e-boken öppnas alltid på den sida där man har slutade läsa sist... Köp tillgång för att läsa mer

E-böcker är bättre än tryckta böcker | Argumenterande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-05-08
    helt okej. tkr det är bra argument