Effekten av att byta benämningar | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska som andraspråk 3
  • B
  • 2
  • 882
  • PDF

PM (Promemoria): Effekten av att byta benämningar | PM

Ett PM som behandlar frågan om vilken effekt byten av benämningar kan ha på individer. Till exempel har ordet städare ändrats till lokalvårdare för att ge det mer prestige.

Utdrag

Det är inte ovanligt med nya benämningar på saker som redan har ett annat namn. Syftet med den nya benämningen är ofta att påverka människors attityder, men det är inte självklart att det fungerar så. Vilken effekt har nya benämningar på människors attityder?
I texten ordens makt över tanken publicerad i Populär kommunikation 2006:6 av Catrina Grünbaum diskuterar hon effekten ord har på människor och hur ord kan manipuleras till ens fördel. Principen i att marknadsföra en produkt eller idé är att använda benämningar som styr människors tankar dit man önskar. Denna manipulerande teknik framförs i alla språk. Svenska skogsbolag ville skingra folkets tro att deras ändamål lede till total avverkning av skog. Istället för att använda ordet kalhygge byte de till det hoppfulla ordet föryngringsyta. När skogspartierna visade dåliga förutsättningar för återhämtande skog insåg svenskarna att ordet föryngringsyta var ett manipulerande ord som kunde tolkas på olika sätt beroende på perspektiv. Ett annat exempel på ett perspektiv beroende ord är naturgas som är en fossilgas precis som kol och olja. Naturgas gav intrycket av en förnybar och naturvänlig energi källa. Dagens nyheter ville ändra detta till fossilgas dock.... Köp tillgång för att läsa mer

Effekten av att byta benämningar | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.