Effekten av myrr på syrsor | TD50 och LD50 | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • B
  • 6
  • 1571
  • PDF

Effekten av myrr på syrsor | TD50 och LD50 | Labbrapport | Biologi

En labbrapport som undersöker effekten av insekticiden Myrr på syrsor. Den aktiva substansen i denna insekticid är deltametrin och är syntetiskt framställd. Här undersöks fyra olika koncentrationer av Myrr och hypotesen är att fler individer påvisar en toxisk effekt eller dör då koncentrationen gift ökar.

Innehåll

Abstract 1
Inledning 1
Bakgrund 1
Metod och material 2
Resultat 3
Diskussion 3
Källor 5

Utdrag

BAKGRUND
Bekämpningsmedel och insekticider används över hela världen för att hindra skadedjur att ta sig in i hem eller förstöra grödor. Den aktiva substansen i Myrr, en insekticid som främst används mot myror och i vissa hundhalsband, heter deltametrin. Myrr är ett bekämpningsmedel för insekter, en insekticid, som framförallt används för att döda myror. Det är klassat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan även orsaka långtidseffekter. Deltametrin tillhör en grupp syntetiskt framställda insekticider som heter pyretroider. Dessa är framställda för att likna det naturliga insektsgift pyretrum som kommer från blomstersläktet Rosenkrage, Tanacetum coccineum.
Pyretroider har ett storskaligt användningsområde då de visat sig vara väldigt effektiva på insekter, men inte påverkar däggdjur och människor nämnvärt i små doser som. Pyretroider kan ha hormonstörande effekter och livstidsexponering av pyretroider har visats sig påverka immunförsvaret.
Huvudintaget för pyretroider är via mag-tarmkanalen vid oralt intag. Det tas sedan upp via blodet och pumpas runt i hela kroppen med hjälp av aortan. Pyretroider verkar genom att interagera med natriumkanalerna i nervcellerna och gör att öppnandet av jonkanaler i cellen går långsammare samtidigt som...

METOD OCH MATERIAL
I klassen delades vi upp i fem grupper där olika koncentrationer gift undersöktes, varav en av grupperna var kontrollgrupp. Inom varje grupp fanns det två delgrupper, A och B, vilka tar hand om 2-3 syrsor var. Experimentet höll på i sju dagar, påbörjades en torsdag och avslutades onsdagen veckan därpå. Syrsorna matades med en tesked rivet äpple och potatis som blandades med en halv ml utav giftlösning. I klassen förberedde vi maten tillsammans vilken alla grupper skulle använda sig utav. Maten bestod utav ett rivet äpple och... Köp tillgång för att läsa mer

Effekten av myrr på syrsor | TD50 och LD50 | Labbrapport | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.