Nikotin och TCH | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • B
  • 1
  • 506
  • PDF

Nikotin och TCH | Jämförelse

En mycket kort jämförelse av effekterna av de två ämnena THC och nikotin. De båda beroendeframkallande ämnena förklaras kort och det berättas om hur ämnena fungerar i och stimulerar hjärnan.

Innehåll

- Nikotin
- THC
- Källor

Utdrag

Nikotin – Nikotin är en verksam substans och återfinns i cigaretter och snus. Ämnet binder till de acetylkollinreceptorer som finns i hjärnan och stimulerar adrenalinutsöndringen. Acetylkollin har en viktig roll i att kontrollera t.ex. hjärtrytm och andning. Nikotin och acetylkollin har en liknande effekt eftersom de binder till samma receptor. Skillnaden är att acetylkollinet bryts ner av ett visst enzym, det gör inte nikotinet. Därför har nikotinet en långvarig effekt likväl som den har en kortvarig. Korttidseffekterna hos nikotin är: ökad koncentrationsförmåga, ökat blodtryck och respiration och en ökad frisättning av glukos. En ytterligare effekt är en ökad aktivitet hos dopaminnervcellerna.
De långvariga effekterna är långt... Köp tillgång för att läsa mer

Nikotin och TCH | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.