Egenskaper av majs | Korsningsschema | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Annat
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 512
  • PDF

Egenskaper av majs | Korsningsschema | Labbrapport

En kortare och enklare labbrapport vars syfte är att ta reda på hur stor sannolikheten är för att en majskolv får samma egenskaper som dess "föräldrar". Innan själva laborationen så presenterar eleven en hypotes med ett korsningsschema över hur stor sannolikhet är, samt vilka egenskaper avkomman får om man korsar två heterozygota majskolvar med varandra. De heterozygota föräldrarna har anlag för lila (G) och gul (g), där lila är dominant, samt skrynklig (m) och slät (M), där slät är dominant.

Innehåll

- Inledning
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Inledning:
I denna laboration ska man ta reda på hur skor sannolikheten är för att majskolven ska ha vissa egenskaper som dess föräldrar har. Syftet i denna laboration är även att man ska utveckla sin förmåga att tolka, genomföra experiment, redovisning av experiment samt hantering av material. Innan själva laborationen så gjordes en hypotes med ett korsningsschema över hur stor sannolikhet, samt vilka egenskaper avkomman skulle få om man korsade två heterozygota majskolvar med varandra. De heterozygota föräldrarna har anlag för lila (G) och gul (g), där lila är dominant, samt skrynklig (m) och slät (M), där slät är dominant.

Material och metod:
I denna laboration så räknades alla korn på fyra rader. Vid uppräkningen så blev majskornen nerskrivna i olika undergrupper som majskornen kunde vara. De kunde antingen vara gula och släta, gula och skrynkliga, lila och släta eller lila och skrynkliga. När alla korn var räknade och nerskrivna så drogs den procentuella summa så att man kunde få en tydligare överblick i hur likt summan och hypotesen var.

De material som användes i denna laboration var:
• En polygen majskolv
• Papper
• Penna... Köp tillgång för att läsa mer

Egenskaper av majs | Korsningsschema | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.