Egenskapers gång över generationer | Evolution | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • D
  • 3
  • 897
  • PDF

Egenskapers gång över generationer | Evolution | Labbrapport

En enklare labbrapport i Biologi 1, där eleven undersöker egenskapers gång över generationer i en population. Syftet är att undersöka evolution med hjälp av pärlor som representerar olika alleler av en gen (skadlig, letal och recessiv).

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Material: Ca 450 enkla pärlor i tre olika färger (Jag använde mig av olikfärgad makaroner, Varje färg presenterade en allel) , istället för bägare använde jag några skål och en kastrull.

Utförandet:
Steg A: Först blandade jag alla olikfärgade makaroner i en kastrull och förberedde en resultattabell så att skriva ner resultaten för varje generation . Varje färg motsvarar en viss allel, de gula makaroner motsvarar dominanta skadliga alleler (S) , gröna makaronen motsvarar racessiva letala alleler (L) och röda makaroner motsvarar rcessiva ofarliga alleler (o).

Steg B : Jag tagit upp 50 pärlor ur kastrullen sllumpmässigt utan att titta och la de i en skål , de här 50 pärlorna blir populationens genpool för första generation, Jag räknade antalet skadliga respektiv letala alleler som finns i genpoolen och antecknade antalet i tabellen , därefter gjorde jag ett slumpmässigt urval och tog två makroner varje gång utan att titta, om jag får homozygot för den skadliga eller letala genen dör individen och tas bort ( det vill säga ha två pärlor med samma färg/allel).

Steg C: Jag fortsatte att ta paren ur genpoolen utan att titta tills alla pärlor/makroner är slut. Alla homozygota genen togs bort ( la de i en annan skål ) och de överlevande individer hälldes tillbaka i kastrullen . Jag räknade antalet letala kombinationer / döda individer för generationen (0)och antecknade antalet i tabellen.

Steg D : Jag fyllde på nya makaroner/pärlor från kastrullen , de utgör populationens genpoolen för nästa generation jag utförde alla steg som jag gjorde innan och antecknade resultaten i tabellen . Jag producerade 12 generationer !!

Steg E : Jag ritade ett diagram med antalet generationer på x-axeln och antalet skadliga
alleler på y-axeln. Sen skapade en graf."... Köp tillgång för att läsa mer

Egenskapers gång över generationer | Evolution | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-03-16
    kombinerade flera liknande rapporter för att få ett batter överblick och resultat.