Egypten och Mesopotamien | Högkulturerna | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
 • Kultur- och idéhistoria
 • E
 • 2
 • 720
 • PDF

Egypten och Mesopotamien | Högkulturerna | Jämförelse

En jämförelse av de två högkulturerna i Egypten och Mesopotamien. Fokus ligger på likheter och skillnader vad gäller hierarki, religion, filosofi, skriftspråk, läskunnighet, tillgång till vatten och föda samt deras respektive tekniska nivå. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

"- Menar du kanske att religionen styrde allt i människornas liv och att prästerna därför blev viktiga för att upprätthålla makten?

- När det gäller hierarki är det viktigt att få med alla människor i ”maktpyramiden”, inte bara de med mest makt.

- Vad drev dem till att vilja bygga dessa monument?

- En viktig sak i sammanhanget var det geografiska läget. Egypten var omgärdat av öken, vilket gjorde det svårare att invadera.

Nu har ditt arbete utvecklats och jag sätter ett E på detta nu. Vill du utveckla det ytterligare kan du titta på mina kommentarer."

Elevens kommentar

Utveckla mer genom att tänka "varför hände det här?", "hur kan kulturerna ha påverkat dagens samhälle?" och "varför?", etc.

Innehåll

- Hierarki
- Religion, filosofi
- Skriftspråk, läskunnighet
- Tillgång till vatten och föda
- Teknisk nivå
- Analys

Utdrag

"HERARKI
I egypten hade man en farao och när han dog valdes ett av han eller hennes barn. Faraonerna ansågs vara en sorts gudar och hyllades av folket. Faraon styrde eftersom han inte kunde vara på 100 olika ställen samtidigt så hade han präster runt om i landet som hjälpte till att styra på större områden. En farao kunde också “störtas” om den var självisk, elak etc. Mesopotiamerna blev erövrad ett flertal gånger av olika folkslag men annars hade prästerna stor makt där. Bland annat Nebukadnessar II, Dareios I, Alexander den store."... Köp tillgång för att läsa mer

Egypten och Mesopotamien | Högkulturerna | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-27
  Skriven av Elev på Årskurs 8
  Bra uppsats, inspirerades av frågeställningarna texten verkade utgå ifrån. Dock tycker jag språket saknade lite för lite avancerade ord.