Einsteins relativitetsteori och svarta hål | Fördjupningsuppgift | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • C
 • 6
 • 1669
 • PDF

Einsteins relativitetsteori och svarta hål | Fördjupningsuppgift | Fysik

Det här är en fördjupningsuppgift i fysik som handlar om gravitation och svarta hål, samt om hur Einsteins relativitetsteori hänger samman med dessa fenomen. Ett svart hål är ett märkligt fenomen, och den här fördjupningsuppgiften svarar på frågor som: Vad är ett svart hål? Hur uppstår de? Vad består de av?

Lärarens kommentar

Hade du haft med formeler och uträkningar hade du fått A, annars var uppsatsen riktigt bra.

Innehåll

1.Inledning 1
1.1.Material och metoder 1
2.Resultat 1
2.1.Den speciella relativitetsteorin 1
2.2.Den allmänna relativitetsteorin 1
2.3.Svarta hål / Svarta håls fysik 2
2.4.Svarta håls uppkomst 2
2.5. Varför/att studera svarta hål 2
2.6.Bild över ett svart hål 3
3.Slutsatser 3
3.1.Tack 4
Källförteckning5

Utdrag

2.1 DEN SPECIELLA RELATITIVITETSTEORIN

Galileo Galilei, en forskare som 1600-talet lyckades mäta av ljusets hastighet när vi länge trott att ljudet bred ut sig omedelbart. Ljud är en våg som fortplantar sig genom luften och har sin samma ljushastighet. "Etern" kom in i bilden, man tänkte om man rörde sig i förhållandet till etern så borde man kunna observera och mäta upp olika ljushastigheter beroende på hur man själv rörde sig. Alla dessa experiment misslyckades oavsett hur man mätte så hade ljuset en konstant hastighet. Men Einstein löste detta problem, hastighet defineras som sträckan dividerat med tiden. Så om vi föreställer oss att du är ute och flyger med en ljuskälla i handen så hade du sett hur fotonerna långsamt, en efter en flyger ut framför dig. Einstein menade alltså om du under din flygtur upptäcker att ljuskällan färdas från dig så måste din tid gå så långsamt att sträckan dividerat med din tid är lika med ljuskonstanten. Alltså måste tiden vara relativ. Einstein ersatte etern med en ny sorts "eter", vad vi kallar för absolut rumtid. för att förklara detta så får man tänka sig två rör fyllda till hälften och är båda bundna till en liten slang i botten. Ena mäter tiden och den
andra mäter hastigheten. Om nivån på "hastighets röret" stiger till max, så skulle nivån på "tid röret" sjunka till... Köp tillgång för att läsa mer

Einsteins relativitetsteori och svarta hål | Fördjupningsuppgift | Fysik

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 • 2016-11-04
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket bra uppsats med många bra punkter.
 • 2016-11-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En jättebra fördjupningsuppgift