Ekologi | Atmosfärens gaser | Energi och materia | Jordmånen | Nerbrytning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi A
 • G
 • 2
 • 957
 • PDF

Instuderingsfrågor: Ekologi | Atmosfärens gaser | Energi och materia | Jordmånen | Nerbrytning

Frågor och svar kring ekologi. Fokus ligger bland annat på växters utnyttjande av atmosfärens gaser, hur energi och materia omsätts i ett ekosystem, faktorer som är viktiga för jordmånens egenskaper samt anledningar till att nedbrytningen blivit anaerob i Östersjöns djupare delar.

Eleven uppger att följande källa använts: "Biolog 1 (2011) Janne Karlsson, Stockholm: Liber. ISBN: 9789147085231".

Lärarens kommentar

En väl utförd uppsats med bra svar. För högre betyg krävs mer fördjupning.

Innehåll

1. De gröna växterna skapar positiva livsbetingelser för nästan alla levande varelser genom att växterna utnyttjar atmosfärens gaser. Vilka gaser utnyttjas och vilka effekter får det för atmosfären?

2. Redogör för hur energi och materia (t ex kol) omsätts i ett ekosystem.

3. Det finns olika faktorer som är viktiga för en jordmåns egenskaper. Räkna upp dem och redogör för hur de påverkar jordmånen. Ge konkreta exempel på hur jordmånen påverkas.

4. Redogör för vilka anledningarna är till att nerbrytningen har blivit anaerob i Östersjöns djupare delar?

Utdrag

"Det finns olika faktorer som är viktiga för en jordmåns egenskaper. Räkna upp dem och redogör för hur de påverkar jordmånen. Ge konkreta exempel på hur jordmånen påverkas.

När olika organismer invaderar den så kallade mineraljorden förändras jorden. Det vill säga ovanpå minerljorden hamnar organiska rester som sedan blandas med mineraljorden. Jordmånen är det yttersta skicktet av jorden som blir påverkat av klimatförändringar och olika organismers beblandning. Beroende på hur klimatet, berggrunden, vilken typ av jord det varit innan och vilka organismer samarbetar bestämmer de hur jordmånen kommer..."... Köp tillgång för att läsa mer

Ekologi | Atmosfärens gaser | Energi och materia | Jordmånen | Nerbrytning

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2014-06-14
  Uppdraget var väldigt bra, gav stor hjälp. Men sista frågans svar fanns inte med. Det var lite tråkigt.
 • 2015-11-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Grym bra jobbat. jag tycker att du förtjänar A i alla ämnen. MVG+
 • 2016-07-12
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  bra skrivet men inte så utförligt
 • 2016-06-15
  Jättebra, var till stor hjälp.