Ekologi och ekosystem | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
  • Naturkunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 448
  • PDF

Ekologi och ekosystem | Frågor och svar

En rad olika frågor och svar (se vänligen "Innehåll") som lyfter fram olika fakta omkring ekologi och ekosystemet.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Ekologi och ekosystem

- Vad handlar ekologi om?
- Vad är ett ekosystem? Ge exempel på två ekosystem.
- Vad menas med en population? Ge exempel på levande och icke levande faktorer i ett ekosystem.
- Vad är ett djursamhälle?
- Ge exempel på ett typiskt växtsamhälle där du bor.
- På vilket sätt är ekosystemet avgränsat mor omgivningen, och på vilka sätt är det inte avgränsat?
- Anta att några av växterna i ett växtsamhälle tas bort. Vad händer då med de olika djurarterna i samma ekosystem?
- Vad är det för skillnad på en näringskedja och en näringsväv?
- Varför beskriver en näringsväv bättre hur det fungerar i naturen än en näringskedja?

Utdrag

Vad är det för skillnad på en näringskedja och en näringsväv?
I en näringskedja börjar ekosystemet med växterna som kallas producenter sedan kommer förstahandskonsumenterna som äter utav växterna, efter detta kommer andrahandkonsumenterna som äter förstahandskonsumenterna. Sist i näringskedjan är... Köp tillgång för att läsa mer

Ekologi och ekosystem | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.