Ekologi: Energikällor, miljömärkning, ozon, försurning | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Naturkunskap 1b
 • B
 • 8
 • 3624
 • PDF

Ekologi: Energikällor, miljömärkning, ozon, försurning | Frågor och svar

Frågor och svar inom ekologi, med fokus på energikällor, olika miljömärkningar, ozon och försurning av sjöar samt Östersjöns ekosystem. Här används relevanta teorier och begrepp för att förklara de ekologiska fenomenen.

Lärarens kommentar

Du verkar ha full koll - ska bli spännande att läsa mer.

Innehåll

Fråga 1: Sveriges i särklass två största energikällor är kärnkraft och vattenkraft. Diskutera för- och nackdelar med respektive energikälla.
Fråga 2: Gå ner till din affär. Vilka sorters miljömärkning hittar du? Vilka sorters varor är miljömärkta? Välj två av miljömärkningarna och ta reda på mer information om dem!
Fråga 3: "Ozon kan vara både nyttigt och skadligt." Förklara detta påstående!
Fråga 4: Vilka olika skydd av arter (växter och djur) samt naturområden finns i Sverige idag? Diskutera och resonera.
Fråga 5: Östersjön är ett känsligt ekosystem - varför? Beskriv miljöproblemen i Östersjön. Vad kan man göra för att förbättra miljön i Östersjön?
Fråga 6: Beskriv noggrant hur det kan gå till när en sjö försuras. Beskriv hela processen från utsläpp till skador på djur- och växtliv.
- Källor

Utdrag

Ett annat sätt att bevara naturen på är även med hjälp av naturreservat. I Sverige finns det omkring 3500 naturreservat och 30 nationalparker – tillsammans 11300 skyddade områden, något som ständigt ökat de senaste åren. Parkerna samt områdena är fredade och ingen får röra eller förändra det som finns, detta skapar möjlighet för växter och djur att få ihop sin egen kedja utan människors livsstil som påverkar. Marken domineras av skogsområden samt öppen mark i exempelvis... Köp tillgång för att läsa mer

Ekologi: Energikällor, miljömärkning, ozon, försurning | Frågor och svar

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-23
  En bra uppsats informationsmässigt! Lite för kortfattat på den sista frågan som skulle besvaras utförligt och lite för mycket jag-perspektiv på frågorna när man egentligen skall vara "osynlig" i texten.
 • 2016-07-15
  MYCKET BRA MEN MAN KAN INTE ANVANDA
 • 2016-11-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ohhhhh tackkkkkkkkkk
 • 2016-03-20
  Fullt och bra beskrivning.