Ekonomi och arbetslöshet i Sverige | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 15
  • 3994
  • PDF

Ekonomi och arbetslöshet i Sverige | Rapport

En rapport som behandlar arbetslöshet och ekonomi i Sverige. Rapporten syftar till att undersöka hur staten hanterar konjunktursvängarna och hur det påverkar privatekonomi och arbete.

Innehåll

Arbetslöshet i Sverige

1.Inledning
1.1 Frågeställning
2. Metod
3. Källkritik
3.1 Forum 123
3.2 Riksbanken
3.3 FLS
4. Bakgrund
4.1 Situationen
4.2 Konjunkturer och Ekonomisk Politik
4.2.1 Hög- och Lågkonjunktur
4.2.2 Stabiliseringspolitik
4.3 Andra Marknadsförklaringar till Arbetslöshet och Jobbtillväxt
4.4 Arbetsmarknad och Arbetslöshet
5. Analys
5.1. Slutsats
6. Källförteckning
7. Bilagor

Utdrag

Inledning
Den här uppsatsen handlar om den situation som uppstår när den svenska ekonomin går ner i en lågkonjunktur. Situationen slår hårt mot folk runt om i landet och i denna uppsats kommer läraren Lisa Andersson att redovisas då hon är en av de som förlorar sitt jobb. Hur konjunkturer ser ut, vad de beror på och vad för åtgärder som kan göras kommer att beskrivas i bakgrunden. Den budget som Lisa tidigare hade är numera i behov av förändring och i denna uppsats kommer jag i analysen, som ekonomisk rådgivare, analysera vad orsakerna till lågkonjunkturen och Lisas arbetslöshet kan ha varit, vad hon kan göra för att förbättra sin ekonomi och vad staten och riksbanken kan göra för att förbättra Sveriges ekonomi.

Frågeställning
- Vad kan ha orsakat den lågkonjunktur som bidrog till arbetslöshet för individen och vad kan staten, riksbanken och respektive individ göra för att förbättra den försämrade ekonomin?

Metod
Denna uppsats har följt den kausala analysmodellen som går ut på att undersöka de orsaker som kan ha orsakat den situation eller det problem som är huvudsaken. Situationen redovisar nödvändig fakta för att sen bli analyserad tillsammans med dem konsekvenser som uppstått. Denna analysmodell ska ha synts igenom hela uppsatsen och leda läsaren igenom texten.

En central modell som använts i denna uppsats är det samhällsekonomiska kretsloppet som illustrerar den ekonomiska aktiviteten mellan de fem sektorerna; hushåll, näringsliv, finanssektor och offentlig sektor. Den har varit en stor del av att bevisa den påverkan finanssektorn har på hushåll och näringsliv, samt hur marknadskrafterna mellan hushåll och näringsliv påverkar inflation och arbetslöshet.

En annan modell som använts är Dahl Demokratimodell där demokratin beskrivs som ett resultat av de fem viktiga kriterier; Dagordning, Medlemskap, Deltagande, Beslut och Förståelse. Modellen är till för att beskriva kriterierna som måste uppfyllas för att ett land eller en process ska kunna kallas en demokrati. I denna uppsats har komponenterna deltagande och medlemskap använts för att bevisa hur ett land måste motverka arbetslöshet för att kallas demokratisk... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomi och arbetslöshet i Sverige | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.