Ekonomi och Globalisering

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 4
 • 1644
 • PDF

Ekonomi och Globalisering

En uppsats (hemtentamen) om globalisering ur ett ekonomiskt perspektiv. Eleven ger en definition av globalisering och redogör för dess fördelar och nackdelar med särskilt fokus på de skillnader som finns mellan olika länder i världen.

Utdrag

"Begreppet globalisering går ut på att världsländer, företag och människor blir ständigt mer beroende av varandra.

Ordagrant kan man konstatera att begreppet global betyder ”något som gäller hela världen”1.
Globalisering kan definieras ur många aspekter, det finns till exempel globalisering inom politik, kultur och ekonomi etc. Inom ekonomin brukar man vanligtvis mena handeln mellan världsländer, detta har också ökat i rask takt, den tog fart under 1800-tales industriella revolution.

Handeln och frihandeln ökade i Europa i samband med att nya tekniska uppfinningar uppfanns, som ångmaskinen etc. Ökningen beror också på att länder har minskat sina tullar och tagit bort regler som har hindrade handeln i historien, och att köp av aktier över hela världen blivit möjlig. Kort kan man säga att globaliseringen drivs av förbättrad teknik, ökad frihandel och marknadsekonomins utbredning."... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomi och Globalisering

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Grymt! Har läst på om detta ämne men inte förstått. Du har ändå lyckats visa den ekonomiska aspekten i denna uppsats! Bra gjort!
 • 2015-03-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  skit bra skriven. det hjälpte mig verkligen mycket och rekommenderar de flesta som läser globalisering.
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  dsjoiösnkljokniojkofewhöfjaosdäfasäfs
 • 2016-05-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  a skldBiywfbdasoåkaofjdp¨wlasoimdoåkscoåa