Ekonomisk fallstudie | Industrilandet Widenien

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 4
  • 1736
  • PDF

Fördjupningsarbete, Utredande text: Ekonomisk fallstudie | Industrilandet Widenien

En fallbeskrivning inom samhällsekonomi där ett fiktivt lands ekonomiska situation undersöks och förklaras utifrån olika ekonomiska teorier, såsom monetarismen och keynesianismen.

Uppgiftsbeskrivningen löd:

Widenien har länge varit en av Europas ledande industriländer. Denna framgångssaga kan dels förklaras med att Widenien varit rikt på råvaror och dels med att landet haft en välutbildad befolkning, som både kunnat utveckla och tillverka högkvalitativa varor.

Landets varor – som bland annat innefattar bilar, telefoner, industrirobotar, datasystem, mediciner och kemiska produkter – har varit attraktiva i hela världen och en stor del av Wideniens ekonomi har därför byggts upp kring export av industrivaror. Detta har lett till ett stort exportberoende, vilket gjort Widenien sårbart vid internationella ekonomiska kriser. Till exempel slog energikriserna på 1970-talet oerhört hårt mot Wideniens industri, som tvingades till stora reformer för att hitta nya verksamhetsområden. Detta resulterade framförallt till att den tunga industrin ersattes av mer avancerade industrier. Widenien visade sig dock klara omställningarna och återtog snabbt sin position bland världens ledande industrinationer.

För att förenkla för den viktiga exportindustrin har wideniens politiker aktivt jobbat för att främja internationella handelssamarbeten. Widenien var tillexempel med och bildade Den europeiska frihandelssammanslutningen EFTA och i mitten av 1990-talet gick landet med i Europeiska Unionen. Dessa samarbeten har lett till att widenska industriers export har förenklats, vilket varit en stor framgång för många industriföretag.

Samtidigt har samarbetena också skapat vissa utmaningar, varav ett av de främsta är att utlandsregistrerade bolag ökat sin verksamhet i Widenien. Dessa bolag har framförallt inriktat sig på byggen som bekostats av den offentliga sektorn. Många widenier, däribland chefen för byggarbetareförbundet, har varit kritiska till detta eftersom det inneburit att skattepengar och arbetstillfällen hamnat i andra länder än Widenien.

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att Widenien är ett utvecklat land med en välfungerande industri och en välutbildad befolkning, som både behärskar innovation och produktion. Widenien är också välintegrerat i den internationella ekonomin och deltar i ett flertal samarbeten, som både innebär för- och nackdelar för Wideniens ekonomi.

Lärarens kommentar

Mycket väl utförd.

Utdrag

Om man kollar från monetarismens vinkel kan det berott på många olika saker. En av anled-ningarna kan vara att det har skett en förändring på marknaden för Widéns Industritekniska Koncern (det ledande företaget i landet) men även alla andra företag, både på den inhemska marknaden och den utländska marknaden. Eftersom landet och i detta fall just detta företag har varit väldigt exportberoende har dem behövt varsla folk på grund av de låga intäkter dem haft på sistone. Detta i sig ger en spinoff effekt, när folk blir arbetslösa drar dem ner på sina utgifter, detta medför att företag allmänt kommer... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomisk fallstudie | Industrilandet Widenien

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Ekonomisk fallstudie | Industrilandet Widenien.