Ekonomisk geografi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Geografi 1
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 799
  • PDF

Ekonomisk geografi | Sammanfattning

En sammanfattning i punktform som redogör för olika begrepp inom ekonomisk geografi. Bl.a lokaliseringsfaktorer, globalisering av näringsliv samt jordbrukets roll i den ekonomiska geografin lyfts fram.

Innehåll

Näringslivets Indelning
Lokaliseringsfaktorer
Lokaliseringsteori
Lösch lokaliseringsteori
Företag utan geografisk förankring
Råvaror
Energi
Arbetskraft
Politiska beslut
Att förstå lokaliseringen
Ny teknik och stordriftsfördelar
Globaliseringen av näringslivet
Regional utveckling
Handel
Absoluta fördelar
Relativa fördelar
Världens stora handelsnationer
Världshandelns varor och tjänster
Vår resursanvändning
Miljöskulden
Kortsiktig vinst - långsiktig förlust
Förnybara och icke-förnybara resurser
Vilken väg ska vi gå
Jordbrukets roll
Livsmedelsproduktion
Klimatzonernas jordbruk
Polära zonen
Kalltempererade zonen
Varmtempererade zonen
Subtropiska zonen
Tropiska områden
Köppens klassificerin
Jordbrukets kategorisering
Intensiva jordbruket
Extensiva jordbruket

Utdrag

Näringslivets Indelning
- Primära Sektorn
Direkt utvinning av naturresurser. (skog, jord och gruvor)
- Sekundära Sektorn
Industriell utvinning, omarbetning av naturresurser
- Tertiära Sektorn
Tjänsteproduktion
- Kvartära Sektorn! Forskning m.m.

Lokaliseringsfaktorer
- Transporter
- Infrastruktur
- Agglomerationsfördelar!
- Politiska beslut!
(Råvaror, Energi, Arbetskraft, Marknad)

Lokaliseringsteori
- Alfred Weber (1868-1958)
- “Least-cost-theory”
- Meningen att produktion ska lokaliseras till platser som minskar produktionskostnader.!
- Antal faktorer att tänka på som kostar för företag.

Lösch lokaliseringsteori
- Försökte förbättra Weber's teori om lokaliseringen av produktion
- Ansåg att företagen måste maximera vinsten. Då spelade inte lokaliseringen för produktionen en lika stor roll om företagen kunde ta ut ett pris för sina varor som matchade tillverknings- och ??? kostnader... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomisk geografi | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.