Ekonomisk historia | Analys och sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Ekonomisk historia | Analys och sammanfattning

En analys och sammanfattning av ekonomisk historia, från feodalsamhället och fram till det första världskriget. Här förs både fakta och reflektioner fram om och kring hur samhällsekonomin har utvecklats.
Notera att källor saknas.

Utdrag

Internationell ekonomin genom tiden har förändrats och utvecklats avsevärt. Många olika faser har undergåtts i världspolitiken och många revolutionerande akter har tagits plats. På medeltiden så var landsbygdens ekonomiska liv dominerat av bytesekonomi samt självhushållning även så kallad feodalism. Ur många aspekter så brukade bönderna vara livegna men de brukade jord mot något tillbaka alltså ersättning av jordägarna. Däremot i städerna så va situationen något annorlunda. Friheten var mer, ekonomigrunden är byggd på pengar och redan nu kunde man hinta att kapitalism etableras mer och mer. Under en mycket lång tid på nästan 500 år mellan 1000- till 1500-talet så var två städer, Venedig och Genua från norra Italien ytterst dominerande över handeln med Orienten. Så småningom kommer Venedig att införskaffa sig monopol av de mest eftertraktade varorna från Orienten genom att ta ur Genua ur makt. Dessutom i norra Italien så är det viktigt att notera att Nederländerna och Hansan som har styr över handeln. Man kunde även börja se spår av de första kapitalisterna som blev rika genom att äga produktionsprocessen av ylle. Dessa första var först Flandern i Nederländerna sedan Florens och därefter blir England en av de större ylle producenterna. Dessa blev rika genom att kontrollera produktionen och inte enbart av köp/sälj. Under denna tid är alltså kapitalismen som utvecklar och på verkar ekonomins och handelns utveckling. Även i och med att monopol tog sig form så tidigt har den internationella marknaden och världens länder tagit sig lärdom av att försöka införa handelspolitik idag som hindrar sådant att uppstå exempelvis frihandel men även också protektionistiska verktyg. Det var även denna period som utvecklade den internationella marknaden och dess handel med uppfinningar och upptäcktsresor. En så kallad ny tid av expansion i Europa. Följande växer en ny ekonomiskt system som kallas för merkantilismen. Många nu försökte stärka sina egna staters makt samt uppnå rikedom ur helhets perspektiv. Den koloniala handel växte även starkt under denna tid.
Under 1500-talet fanns det många starkare stater som hade möjligheten att investera samt lagstifta inom det ekonomiska aspekten. De som förlorade denna tid var adeln och de fria städerna. Även Hansan fick göra ett tillbakadragande steg då... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomisk historia | Analys och sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.