Ekonomisk historia | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 3
  • 1276
  • PDF

Ekonomisk historia | Sammanfattning

En sammanfattning av världens ekonomiska historia där eleven skriver om de olika globaliseringsvågor.

Lärarens kommentar

Kortfattat men bra till viss del så att den når de kriterier som behövs.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Första globaliseringsvågen
Andra Globaliseringsvågen
Tredje globaliseringsvågen
Exporten gör dig fattigare

Utdrag

Världen har upplevt tre globaliseringsvågor hittills som satt länders samt världens ekonomi ur balans, dessa tre kommer man kunna läsa om i denna text. Begrepp inom ekonomisk historia kommer att förklaras i parenteser. (Globalisering = att jorden får mer ”kopplingar” framför allt genom människor och ekonomi.)

Första globaliseringsvågen

Denna våg påbörjades av den nya ekonomiska politiken som gav ökad tillväxt och ökad handel under mitten av 1800-talet. Detta på grund av att man valde att ta bort tullarna och införde det nya ekonomiska politiken med guldmyntfoten. Man hade tagit bort begränsningar för affärsverksamheten som då gjorde att tillväxten ökade och levnadsstandarden blev högre. Systemet tog dock slut under första världskriget 1914. Tullar(= en avgift på varor vi importerar) Guldmyntfoten( ett lands samlade värde på pengar knöts till värdet av guld)
Man uppfann aktiebolag och det bra med detta var att om man gick i konkurs drabbades bara investeringarna i företaget och inte personliga tillgångar. Kolonierna hade det inte lika bra man tog deras varor på grund av att man hade nu fått en ökad efterfrågan... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomisk historia | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.