Ekonomisk liberalism, Marxism och Merkantilism | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 3
  • 1693
  • PDF

Ekonomisk liberalism, Marxism och Merkantilism | Diskuterande text

En diskuterande text som handlar om de nationalekonomiska teorierna Marxism, Merkantilism och ekonomisk liberalism, med flera. De olika riktningarna förklaras och diskuteras kort.

Lärarens kommentar

Mycket väl genomförd tenta, du har ordentligt bra koll på området och för en mycket god diskussion kring teorierna. Du motiverar också väl på fråga 2. Ange gärna namn, titel och datum i dina källor.

Innehåll

"Diskutera de olika ekonomiska teorierna vi har gått igenom i kursen med utgångspunkt i hur de ser på statens roll i ekonomin. I vilken grad ska staten vara inblandad och i vilket syfte? (merkantilism, ekonomisk liberalism, ekonomisk marxism, keynesianism och monetarism). Använd minst två källor utanför kurslitteraturen som hjälp för att lösa uppgiften."

"Förklara varför John Maynard Keynes och Milton Friedman framförallt intresserade sig för arbetslöshetsbekämpning respektive inflationsbekämpning utifrån sina historiska förutsättningar. Vad anser du är viktigast för ett samhälle, att bekämpa arbetslösheten eller inflationen, motivera och diskutera."

Utdrag

Ekonomisk liberalism bygger mer på folket själv istället för en bestämd plan. Marknaden är relativt fri och det är människors vilja att ta det som är bäst till minsta möjliga kostnad, alltså det är utbud och efterfrågan som styr. Pris på varor kan ständigt förändras och väldigt hastigt. Marknaden går oftast av sig självt eftersom det finns en klar vision av vad man vill ha från båda parter, köpare och säljare, och därför fungerar det oftast sömlöst inom den fria marknaden där... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomisk liberalism, Marxism och Merkantilism | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.