Ekonomisk politik | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1a1
  • G
  • 6
  • 1789
  • PDF

Ekonomisk politik | Frågor och svar

Ett antal frågor och korta svar som handlar om ekonomisk politik. Här beskrivs både Sverige och USA och de finanskriser länderna har råkat ut för samt hur de löstes. Dessutom förklaras ett antar ekonomiska begrepp såsom låg- och högkonjunktur, tillväxt och sysselsättning, kronkurs, ränta med flera.

Observera att svaren är kortfattade och att källor saknas.

Innehåll

1) Vilka är de ekonomisk-politiska målen?
2) Beskriv hur det är med tillväxten, sysselsättningen, inflationen och statens skatteintäkter i en högkonjunktur respektive lågkonjunktur?
3) Varför finns det konjunkturer? Vad är det som gör att ekonomin ibland hamnar i en lågkonjunktur för att sedan gå över i en högkonjunktur.?
4) Beskriv lågkonjunkturens onda cirkel!
5) Förklara hur Keynes ville att staten skulle agera för att motverka hög- respektive lågkonjunkturer.
6) Förklara vad ”finanspolitik” är för något?
7) Berätta hur Anders Borg genom statens budget vill minska arbetslösheten?
8) Kan han alltid underbalansera budgeten?
9) Hur gör riksbanken för att klara inflationsmålet! (Visa genom en modell och förklara!)
9) Beskriv Sveriges ekonomiska situation från 1950-talet till 1970-talet?
10) Varför uppstår stagflation i början av 1970-talet?
11) A)Vilken ekonomisk politik bedriver Sverige för att vända den ekonomiska utvecklingen i början av 1970-talet och vilka effekter får den ekonomiska politiken för Sverige när det gäller Inflation, arbetslöshet och tillväxt?
B)Varför får Sverige en ekonomisk kris början av 1990-talet?
12) A) Varför övergår vi från en fast kronkurs till en flytande?
B) Varför väljer Sverige att prioritera inflatinsbekämpningen under 1990-talet?
C) I vilken mån kan Anders Borg bedriva en expansiv finnanspolitik?
1. Hur kan en svag krona påverka exportföretagen?
2. Hur kan en svag kronkurs påverka dina semesterplaner till USA?
3. Vad händer när ett land devalverar?
4. Låt oss säga att inflationen är 0 %. Räntan har tidigare legat på 4 %. Hur bör Riksbankschefen påverkas när han ska fatta beslut om reporäntan?

FINANSKRISEN I USA
1. Varför höjer Riksbanken räntan?
2. Hur påverkar räntehöjningen den svenska konjunkturen?
3. Varför hade mängden pengar ökat i USA hos banker, bolåneinstitut och andra kreditgivare?
4. Vilken typ av lån kom de halvstatliga bolåneinstitut nu att erbjuda för att kunna söka sin utlåning ännu mer?
5. Vad händer för de relativt fattiga människor när räntan höjdes?
6. Hur kom bolåneinstituten att påverkas av att de relativt fattiga människorna inte kunde betala sina lån eftersom räntan höjdes?
7. Vad händer när kreditmarknaden blir försiktig och rädd för att låna ut pengar…hur påverkas räntan…hur påverkas produktionen?
8. Vad gör den amerikanska staten för att rädda bolåneinstituten Fannie Mac och Freddie Mac?
9. I månadsskiftet september-oktober 2008 gick den amerikanska staten in med ett krispaket. Vad gick det ut på?
10. Hur kom bilbranschen att påverkas av krisen?
11. Vad kunde USA ha gjort för att hindra att krisen uppstod? (NINJA-lånen, och komplicerade Derivat)
12. I Sverige införs en s.k. bankgaranti. Vad innebär den för mig och för banken och för staten?
13. Varför klarade sig Sverige bättre än Grekland när Europa drabbades av finanskrisen i USA?
14. Vad gör IMF och andra Euroländer för att hjälpa Grekland? Varför var det så viktigt?

Utdrag

"Stagflationen uppstår eftersom att oljekriserna bidrog till att investeringarna minskade rejält, liksom exporten. Under en kort period fyrdubblades oljepriset. Sverige fick ökande inflation eftersom så mycket pengar användes till olja samtidigt som den inhemska köpkraften minskade vilket även ledde till..."... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomisk politik | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.