Ekonomisk terori: Merkantilism | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 6
 • 1999
 • PDF

Ekonomisk terori: Merkantilism | Analys

En utförlig analys av den ekonomiska teorin Merkantilism. Analysens syfte är att redogöra för vad teorin går ut på samt att undersöka de bakomliggande orsakerna till varför den uppkom och användes. Konsekvenser av Merkantilismens användande i praktiken tas också upp.

Lärarens kommentar

Uppsatsen höll toppnivå rakt igenom.

Innehåll

Merkantilism - En analys av den ekonomiska teorin merkantilism

1. Inledning och syfte
2. Bakgrund
- Teorins kärna
- Teorins uppkomst
3. Analys
- Maktstrukturer som förutsätts, skapas och/eller bekämpas
- Konsekvenser som har skett och/eller kan ske vid tillämpning av teorin
4. Slutsats
5. Källförteckning
6. Källkritik

Utdrag

1. Syfte. Syftet med denna uppsats är att undersöka en ekonomisk teori. Jag ska analysera bakomliggande orsaker till varför man använt sig av teorin och vad den går ut på. Jag ska också ta reda på vilka som besatt makten under denna period och vilka som gynnades eller förlorade på teorin, samt andra konsekvenser tillämpning av teorin medfört.

2. Bakgrund. År 1492 upptäckte Christopher Columbus Amerika. Under den här tiden utvecklade sig en handel runtom i världen och ordet kapital satte sig på mångas läppar. Även nationalismen var stark och teoretiker började nu fundera över den mest effektiva och lämpliga metoden för att stärka sin nation rent ekonomiskt. Lösningen blev att, enkelt förklarat, exportera så mycket varor som möjligt, och importera så lite varor som möjligt. På så sätt kunde man få in största möjliga mängd pengar till sitt land men samtidigt förlora så lite pengar som möjligt... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomisk terori: Merkantilism | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Inte lika utförligt som man kan tro. fortfarande en bra analys dock.