Ekonomiska kriser | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 8
 • 3112
 • PDF

Ekonomiska kriser | Analys

En utförlig analys av den svenska finanskrisen på 90-talet och den globala finanskrisen mellan 2007-2008. Eleven redogör för de ekonomiska kriserna, och diskuterar deras orsaker och åtgärder, samt vilka åtgärder som vidtogs för att komma ur dem. Eleven jämför avslutningsvis kriserna, och diskuteras deras likheter och skillnader.

Innehåll

Kausalanalys - Ekonomiska kriser

- Svenska finanskrisen 1991
-- Fenomen och orsaker
-- konsekvenser
-- Åtgärder
- Amerikanska finanskrisen 2008
-- Fenomen och orsaker
-- konsekvenser
- Jämförelse
-- Fenomen och orsaker
-- konsekvenser
-- Åtgärder
- Källor/källkritik

Utdrag

På individnivå var konsekvenserna stora, strukturomvandlingen gjorde att folk förlorade sina arbeten, intäkter och kostnader fördelades inte heller jämnt över Sveriges befolkning. Strukturomvandlingens kostnader för företagen fick en större negativ konsekvens för vissa grupper, bland annat dessa personer som förlorade sina arbeten. Företagen minskade sin produktion av en produkt/er drastiskt eftersom efterfrågan minskade på grund av den... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomiska kriser | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Förklarar väldigt tydligt och nyanserat, bra!