Ekonomiska system: Planekonomi och marknadsekonomi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 4
 • 1513
 • PDF

Ekonomiska system: Planekonomi och marknadsekonomi | Sammanfattning

En utförlig sammanfattning av de två ekonomiska systemen marknadsekonomi och planekonomi. Här förklaras hur de två olika modellerna svarar till de grundläggande frågorna om produktion. Dessutom lyfts fördelar och nackdelar med de olika systemen fram.

Observera att källor saknas.

Innehåll

- Marknadsekonomi
- Planekonomi

Utdrag

Marknadsekonomi
Privatägande och ekonomisk liberalism är den allra viktigaste för marknadsekonomi. Utbud och efterfrågan är de inre faktorer i det ekonomiska kretsloppet som bestämmer priset på varor. Balansen mellan utbud och efterfrågan kommer automatisk träffa en punkt av priset i marknadsekonomin.

Hur besvaras ekonomins ”grundläggande frågor” i en ren marknadsekonomi?

Första frågan är vad ska produceras?
I en marknadsekonomi är det förhandlingar mellan köpare och säljare som bestämmer vad som skall produceras och hur mycket. Detta avgör av konsumenternas behöv, fria val, efterfrågan på varor och tjänst och producenternas egna idéer t.ex. modell, design, pris, material etc.

Hur skall dessa varor produceras?
Det är vinstmålet och lönsamheten som är avgörande, man använder det billigaste produktionssättet för att producera varor och tjänster. Olika produktionsfaktorer är värdefulla i olika sammanhanget. Humankapital är värdefullt i kunskapsintensiva branscher t.ex. läkare, forskare, piloter, ingenjörer etc. Naturresurser är viktigt för en viss fysisk produktion t.ex. papper, olja. Realkapital är värdefullt i kapitalintensiv produktion t.ex. bostäder, järnväg mm. Genom fri företagsetablering och fri konkurrens på marknaden tillfredsställs konsumenternas behov utifrån deras önskemål genom de val dem gör t.ex. kvalité på varor och tjänster ökar. De ”bästa” företagen överlever och de som inte kan... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomiska system: Planekonomi och marknadsekonomi | Sammanfattning

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-15
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Llololorlotlgltyhigktigkthithiyhyihkyhkyihkhikhihkikikhkhhikkhiyhi
 • 2016-03-15
  ............................................................
 • 2020-01-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt ok men kunde ha googlat svaren