Ekonomistyrning | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Entreprenörskap och företagande
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 507
 • PDF

PM (Promemoria): Ekonomistyrning | PM

Ett kort PM i Entreprenörskap och företagande, som sammanfattar ett antal aspekter inom ekonomistyrning. Eleven utgår från följande frågeställningar:

- Vad innehåller ekonomistyrning?
- Vad för "verktyg" använder man sig av i denna styrform?

Utdrag

Innehåll och ”verktyg” i ekonomistyrningen.
- Ekonomistyrning är affärsplanens övergripliga mål, handlingsplaner och strategier översatta till konkreta och mätbara budgetar.
Budgetarna ska få företaget att blicka framåt och påverka framtiden.

Budgetarna kan fungera olika och vara framarbetade på olika sätt beroende på vad det är för företag eller organisation som budgeten är utformad för.
1. Den budgetkopplade organisationen; ser sin budget som det medel de har att tillgå. Den budgetkopplade organisationen fördelar alltså sina resurser för att sedan stämma av vid slutet av budgetperioden och eventuellt lägga till eventuella kompletteringar för... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomistyrning | PM

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-16
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  bra skrivet tycker jag