Ekosofi | Wittgenstein | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • A
 • 7
 • 1708
 • PDF

Ekosofi | Wittgenstein | Diskuterande text

En diskuterande och reflekterande text kring ekosofi samt Ludvig Wittgenstein. Eleven diskuterar inledningsvis ekosofi med utgångspunk i den norska filosofens Arne Naess tankar, och redogör sedan för betydelsen av ett citat av Ludwig Wittgenstein, samt hans tankar om språkfilosofi.

Innehåll

1. Livets mening – nutida filosofi – filosofins roll i världen

Ekosofin som grundades av Arne Naess utgår från att allt levande har något gemensamt. Skapar denna utgångspunkt mening i våra liv på ett djupare sätt än om vi betraktar oss människor som unika varelser som står över naturen och har rätt att använda den som vi vill? Välj det svar du själv vill på denna fråga och argumentera för ditt svar enligt den modell hur en argumentation bör vara uppbyggd om du lärt dig tidigare under kursen! (E-nivå)

Frågan är då om allt levande är helt jämlikt och har samma värde och om allt levande, från encelliga djur till människor skall behandlas lika. Vilken innebörd får begreppet värde om vi menar att allt levande har samma värde? Kan detta vägleda oss i våra etiska val i vår vardag – hur vi skall agera mot naturen och vårt jordklot? På vilket sätt då? Är det fortfarande ett meningsfullt begrepp då? Varför? Varför inte?(D-C-nivå)

Kan filosofi i allmänhet och ekosofi i synnerhet bidra till att förändra världen, göra den till ett bättre ställe att leva på – hjälpa till att förbättra miljön, göra världen mer human och demokratisk, göra mänskligheten mer medveten om vars och ens personliga ansvar? Varför? Varför inte? Vad kan filosofins uppgift vara i dag och i framtiden? En spännande personlig hobby bara eller något som kan spela en avgörande roll i att skapa en djupare mening åt ens eget liv i ”den lilla världen” och att göra ”den stora världen” på längre sikt mer human och fredlig? Varför? Varför inte? Motivera ditt svar! (B-A-nivå)

2. Den tidige och den sene Wittgenstein ”Mitt språks gränser är min världs gränser”

Ovanstående citat härrör från Ludwig Wittgenstein.

Varför är bara det beskrivande språket meningsfullt enligt den tidige Wittgenstein? Är det beskrivande språket detsamma som sakpåståenden? Motivera! Varför vill Wittgenstein beteckna etiska och estetiska satser – alltså värdesatser – som meningslösa? (E-nivå)

Jämför den tidige och den sene Wittgensteins syn på språket! Vilka likheter och skillnader finns det när det gäller vad ord betyder, deras mening? Du bör här komma in på och förklara både bildteorin och språkspelsteorin! (D-C-nivå)

Sista satsen i Wittgensteins bok Tractatus Logico-Philosophicus lyder: ”Om det man inte kan tala måste man tiga.” Hur tolkar du det? Vad kan det vara som vi enligt Wittgenstein bör tiga om? Varför bör vi det enligt honom? Håller du med eller ej? Motivera! (B-A-nivå)

Utdrag

Ekosofin kan hjälpa oss människor på andra sätt också, som att göra världen mer human och demokratiskt. Grunden till ekosofin är ju att alla har lika värde vilket vi måste lära oss själva. Vissa anser inte ens att människor har samma värde vilket är helt barbariskt. Det spelar ingen roll vilket hudfärg eller religion man har, människor har... Köp tillgång för att läsa mer

Ekosofi | Wittgenstein | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och användbart innehåll!

Material relaterade till Ekosofi | Wittgenstein | Diskuterande text.