Ekosystem och hållbar utveckling | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 3
  • 1704
  • PDF

Ekosystem och hållbar utveckling | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om ekosystem och hållbar utveckling. Här behandlas bland annat ekosystemets bärkraft och resiliens, ekologiska fotavtryck, näringspyramid, och mycket mer.

Innehåll

Inlämningsuppgift: Hållbar utveckling

1. Vad menas med hållbar utveckling?
2. Vad menas med ett ekosystems bärkraft?
3. Vad är ett ekosystems resiliens?
4. Vad menas med ekosystem tjänster?
5. Ekologiska fotavtryck?
6. Vad menas med en näringspyramid? (Energiförluster i en näringspyramid, anrikning av gifter)
7. Vad menas med övergödning? (Orsak, konsekvens, åtgärd)
8. Vad menas med försurning? (Orsak, konsekvens, åtgärd)
9. Vad menas med växthuseffekten? (Orsak, konsekvens, åtgärd)

Utdrag

För varje steg uppåt i pyramiden så överförs bar 10% av den näring som fanns i från början allt annat har överföras till energin som gör så att organismerna ska kunna andas och röra på sig. Så 100 000kg växt plankon bidrar till 10 000kg djur plankton som i sin tur ger liv till 1000kg fisk vilket räcker till 100 kilo säl. Det krävs alltså allt väldigt mycket biomassa för att kunna täta en topp konsument. Men vi människor är ju också en top konsument men vi är nog den värst av alla eftersom vi blir fler så krävs det fler magar att mätta. Eftersom vi är mycket fler än djuren och växter så kan det bli... Köp tillgång för att läsa mer

Ekosystem och hållbar utveckling | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.